Metodologia TWI – Szkolenie dla pracowników

Trener:

Czas trwania:

Arkadiusz Cieślik

2 dni

Nazwa kursu: TWI – szkolenie dla pracowników

Adresaci szkolenia
 • Pracownicy produkcji, logistyki, magazynów,
 • Bezpośredni przełożeni, mistrzowie, liderzy obszarów,
 • Działy przygotowania i wsparcia produkcji,
 • Przedstawiciele działów technicznych, jakości, technologicznych
Program szkolenia
 • Otwarcie szkolenia
 • Wprowadzenie do zakładu

o     Misja i wizja firmy

o    Wartości przewodnie.

 • Wprowadzenie do SPF -Systemu Produkcyjnego Firmy

o     Czym jest SPF

o     Dlaczego SPF i co zawiera system

o    Zasady stosowania SPF

 • Normy, standardy, informacje

o     Rola organizacji

o     Oczekiwania i wymagania od pracownika,

o     Metodologia wykorzystana na co dzień,

o     Przepływ informacji i zakres zadań,

o    Rola i odpowiedzialność pracowników,

 • Ocena pracy wykonanej

o     Wskaźniki KPI

o    Wydajność a plan produkcji

 • Znajomość procesu

o     Sekwencja operacji i punkty krytyczne

o    Przepływ informacji

 • Jakość produktu

o    Zapewnienie jakości produktu,

o    Zarządzanie niezgodnościami

o   Cykl poprawy PDCA, informacje i  mierniki jakości

 • Wsparcie procesu

o    Instrukcje stanowiskowe, Tablica informacyjna

o    OPL/SOP, karty P/Q

o    Inne: check list, szkolenia stanowiskowe, matryce umiejętności

Korzyści dla uczestników:
 • Zdobycie wiedzy na temat organizacji procesu produkcji
 • Wzrost świadomości roli wykonywanych zadań,
 • Szybsze dostosowanie do nowych obowiązków,
 • Poprawa umiejętności utrzymania jakości wyrobu
INFORMACJE DODATKOWE:
Tryb szkolenia: otwarte/ zamknięte
Miejsce szkolenia: siedziba klienta lub inne miejsce
Koszt uczestnictwa: 2000 pln netto / grupa do 10 osób/ dzień
Certyfikat: Po zakończeniu szkolenia, każdy z Uczestników otrzyma dwujęzyczny, imienny certyfikat zawierający program szkolenia oraz potwierdzający nabyte umiejętności.
Agenda:
 • dzień 1 godz. 9.00 – 16.00
 • dzień 2 godz. 9.00 – 16.00
 

Kontakt organizacyjny:

Strona internetowa: www.lean-management.pl/szkolenia

Adres email: szkolenia_bdc@lean-management.pl

Tel. + 48 500332633

Szkolenie zamknięte: W tym zakresie organizujemy również szkolenie zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem
Zapewniamy:
 • Bardzo dobre warunki szkolenia – sale szkoleniową,
 • Dużą liczbę przykładów z innych przedsiębiorstw,
 • Profesjonalną dokumentację szkoleniową,
 • Doświadczonych wykładowców – posiadających szeroką wiedzę i praktykę z zakresu wdrażania narzędzi i metodologii oraz wysokie kwalifikacje dydaktyczne.

Related Post

Follow us on Facebook!