Przejdź do treści

Szkolenie z planowania produkcji

 • przez

Szkolenie z planowania produkcji

Głównym celem zamkniętego szkolenia z planowania produkcji będzie omówienie schematu procesu produkcyjnego oraz metod sterowania i harmonogramowania produkcji oraz przybliżenie wiedzy na temat realizacji zapotrzebowania materiałowego.

Program szkolenia planowanie produkcji

 • Produkt i proces
 • Definicja procesu
 • Logistyka produkcji
 • Planowanie i kontrola produkcji
 • Typowe modele przepływów produkcyjnych
 • Nowoczesne metody sterowania przepływami
 • Elastyczność produkcji
 • Wymagania stawiane produkcji
 • Zarządzanie przepływem materiałów
 • Sterowanie działalnością wytwórczą
 • Zarządzanie produkcją
 • Planowanie zapotrzebowania materiałowego

Read More


Wartość dodana szkolenia z planowanie produkcji

 • Koncepcje systemów zarządzania produkcją
 • Umiejętność rozpoznania rodzajów produkcji (na wysyłkę, magazyn, na zlecenie itp.)
 • Poprawne planowanie i kontrola realizacji
 • Optymalizacja mixu i rytmu produkcji

Read More

Korzyści dla uczestników szkolenia z planowania produkcji

Uczestnik szkolenia z planowania produkcji potrafi opracować harmonogram produkcji oraz przeprowadzić analizę procesu produkcyjnego. Nabył wiedzę na temat zapotrzebowania materiałowego  oraz popytu zależnego i niezależnego. Szkolenie ma za zadanie nauczyć uczestników najnowszych metod i narzędzi dotyczących planowania i organizacji produkcji poprzez: rozwój kompetencji personelu w zakładzie, na różnych poziomach organizacyjnych, rozpowszechnienie kultury organizacji produkcji w przedsiębiorstwie.

Inne korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu z planowania produkcji:

 • Motywowanie i uwrażliwienie na istotę poprawnego planowania i organizacji  produkcji w zakładzie
 • Rozwinięcie kompetencji o: optymalizację organizacji i wykonania produkcji z punktu widzenia całości przedsiębiorstwa, redukcji kosztów oraz czasu wytwarzania, sposobach wypełnienia zamówienia klienta.
 • Rozwój  kompetencji osób zajmujących się organizacją i planowaniem produkcji, poprawa elastyczności firmy, optymalizacja zajmowanej powierzchni, redukcja czasu wytwarzania
 • Zwiększenie kompetencji szefów działów wsparcia produkcji tak, aby: zredukować czas wytwarzania, zwiększyć elastyczność,  kontrolować poziom zapasu, zajmowaną powierzchnię, poprawić przepływ materiałowy oraz ergonomię pracy,  utrzymać i podnieść jakość wyrobów
 • Poprawę  wrażliwości i świadomości na temat elementów składowych łańcucha tak, aby ograniczyć zbędne działania, usprawnić pracę i obniżyć koszty.

Read More


Adresaci szkolenia: planowanie produkcji

 • Szefowie działów produkcji ,
 • Pracownicy: logistycy, planiści produkcji, zakupowcy,
 • Szefowie działów logistyki, jakości etc.
 • Osoby zajmujące się organizacją produkcji
 • Osoby średniego i niższego szczebla zarządzania

Read More

Opis metodyki

 • Studium przypadków oraz przykłady
 • Praktyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Burza Mózgów
 • Action learning / Training on the job (w przypadku szkoleń zakładowych)

Read More


Koszt

 • Koszt szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub innej lokalizacji to 2500 PLN/grupa do 15 osób/dzień.

Read More

Kontakt

 +48 500332633

 szkolenia_bdc@lean-management.pl

Read More

szkolenia Lean

Szkolenie 5S

Głównym celem szkolenia 5S jest przekazanie wiedzy na temat narzędzia 5S oraz jego wykorzystania do efektywnego zarządzania stanowiskiem pracy, obszarem produkcji, linią czy magazynem.

Czytaj więcej

Szkolenie z Planowania produkcji

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zagadnieniami z zakresu skutecznych metod zarządzania produkcją.

Czytaj więcej

Szkolenie TWI

Szkolenia z metodologii TWI dla dla pracowników i trenerów

Czytaj więcej

Szkolenie VSM

Głównym celem warsztatu / szkolenia VSM będzie omówienie możliwości optymalizacji procesów zgodnie z metodą Value Stream Mapping.

Czytaj więcej

Szkolenie z Logistyki Wewnętrznej

Głównym celem warsztatu będzie uporządkowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu logistyki przedsiębiorstw, w tym pełne zrozumienie istoty logistyki i przebiegu procesów logistycznych.

Czytaj więcej

Szkolenie SMED

Głównym celem szkolenia SMED będzie uporządkowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu przezbrajania maszyn i urządzeń w przedsiebiorstwie

Czytaj więcej