Szkolenie z planowania i organizacji produkcji

Temat: Planowanie i organizacja produkcji

Czas trwania:   2 dni    

Opis szkolenia

Głównym celem warsztatu będzie omówienie schematu procesu produkcyjnego oraz metod planowania i harmonogramowania produkcji oraz przybliżenie wiedzy na temat realizacji zapotrzebowania materiałowego.

Program szkolenia:

 • Produkt i proces
 • Definicja procesu
 • Logistyka produkcji
 • Planowanie i kontrola produkcji
 • Typowe modele przepływów produkcyjnych
 • Nowoczesne metody sterowania przepływami
 • Elastyczność produkcji
 • Wymagania stawiane produkcji
 • Zarządzanie przepływem materiałów
 • Sterowanie działalnością wytwórczą
 • Zarządzanie produkcją
 • Planowanie zapotrzebowania materiałowego

Wartość dodana

 • Koncepcje systemów zarządzania produkcją
 • Umiejętność rozpoznania rodzajów produkcji (na wysyłkę, magazyn, na zlecenie itp.)
 • Poprawne planowanie i kontrola realizacji
 • Optymalizacja mixu i rytmu produkcji
 Adresaci szkolenia
 • Szefowie działów produkcji ,
 • Pracownicy: logistycy, planiści produkcji, zakupowcy,
 • Szefowie działów logistyki, jakości etc.
 • Osoby zajmujące się organizacją produkcji
 • Osoby średniego i niższego szczebla zarządzania

 

Opis metodyki
 • Studium przypadków oraz przykłady
 • Praktyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Burza Mózgów
 • Action learning / Training on the job (w przypadku szkoleń zakładowych)

 

Korzyści dla uczestników

Uczestnik potrafi opracować harmonogram produkcji oraz przeprowadzić analizę procesu produkcyjnego. Nabył wiedzę na temat zapotrzebowania materiałowego  oraz popytu zależnego i niezależnego Szkolenie ma za zadanie nauczyć uczestników najnowszych metod i narzędzi dotyczących planowania i organizacji produkcji poprzez: rozwój kompetencji personelu w Zakładzie, na różnych poziomach organizacyjnych, rozpowszechnienie kultury organizacji produkcji w przedsiębiorstwie.

Inne korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Motywowanie i uwrażliwienie na istotę poprawnego planowania i organizacji  produkcji w zakładzie
 • Rozwinięcie kompetencji o: optymalizację organizacji i wykonania produkcji z punktu widzenia całości przedsiębiorstwa, redukcji kosztów oraz czasu wytwarzania, sposobach wypełnienia zamówienia klienta.
 • Rozwój  kompetencji osób zajmujących się organizacją i planowaniem produkcji, poprawa elastyczności firmy, optymalizacja zajmowanej powierzchni, redukcja czasu wytwarzania
 • Zwiększenie kompetencji szefów działów wsparcia produkcji tak, aby: zredukować czas wytwarzania, zwiększyć elastyczność,  kontrolować poziom zapasu, zajmowaną powierzchnię, poprawić przepływ materiałowy oraz ergonomię pracy,  utrzymać i podnieść jakość wyrobów
 • Poprawę  wrażliwości i świadomości na temat elementów składowych łańcucha tak, aby ograniczyć zbędne działania, usprawnić pracę i obniżyć koszty.

Koszt:

Koszt szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub innej lokalizacji to 2000 PLN/ dzień niezależnie od ilości osób.

Kontakt:

Tel. + 48 500332633

szkolenia_bdc@lean-management.pl

Related Post

Follow us on Facebook!