Przejdź do treści

Szkolenie z zarządzania zapasami

 • przez

Temat: Zarządzanie zapasami

Czas trwania:   2 dni
Efektywne obniżenie poziomu zapasu, jego optymalizacja, a później skuteczne nim zarządzanie, stanowią klucz do zapewnienia konkurencyjności na rynku.
Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy poznają m.in. metody prognozowania do obliczenia wielkości zapasów w różnych okresach. Dzięki zajęciom będą potrafili myśleć pro kosztowo i pro efektywnie o sterowaniu zapasami w firmie.Program szkolenia:Zapasy – ogólna charakterystyka, Przyczyny powstawania zapasu, Wpływ decyzji logistycznych na poziom zapasu, Polityka utrzymania zapasu , Alokacja zapasów metodą ABC w magazynie, Koszty utrzymania zapasu, Koszty zapasów a poziom obsługi klienta
Prognozowanie poziomu, zarządzanie zapasami typu „PUSH” i „PULL”, Metoda stałej wielkości zamówień, Just in Time / KANBAN.Wartość dodana

 • Optymalizacja poziomu zapasów, poprawa metodologii składowania,
 • Redukcja czasu składowania i przepływu materiałów i komponentów – zwiększenie rotacji,
 • Eliminacja zapasów w toku WIP,
 • Uwolnienie zajmowanej powierzchni i zamrożonego kapitału oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych,
 Adresaci szkolenia
 • Pracownicy działów magazynowych
 • Pracownicy działu przygotowania produkcji
 • Osoby zajmujące się fizycznym przepływem materiału
 • Osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania
Opis metodyki
 • Studium przypadków oraz przykłady
 • Praktyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Burza Mózgów
 • Action learning / Training on the job (w przypadku szkoleń zakładowych)

 

Korzyści dla uczestników
Uczestnicy warsztatu szkoleniowego zapoznają się z metodami i narzędziami niezbędnymi do profesjonalnego planowania i zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Nowoczesne narzędzia pozwolą na bardziej efektywną kontrolę i optymalizację procesu zarządzania zapasami.

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Motywowanie i uwrażliwienie na przestrzeganie tematykę optymalizacji poziomu zapasów
 • Rozwiniecie kompetencji o: nowatorskie narzędzia związane z zarządzaniem zapasami, analizę przepływów, zdefiniowanie procedur oraz kontrolę nad wprowadzeniem metodologii.
 • Rozwinięcie kompetencji osób zajmujących się przepływem materiałowym, poprawa ergonomii pracy magazynierów, optymalizacja kosztów zarządzających materiałami oraz definicja poprawnych wartości parametrów związanych z zarządzaniem zapasami.
 • Rozwiniecie kompetencji Kierowników Obszarów Operacyjnych tak, aby: zoptymalizować miejsce zajmowane na produkcji, poprawić przepływ materiałowy oraz ergonomię stanowisk pracy.
 • Rozwinięcie kompetencji operatorów logistyki (wózkowych i magazynierów) tak, aby ograniczyć zbędne działania i usprawnić ich pracę.

Koszt:

Koszt szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub innej lokalizacji to 1500 PLN/ grupa do 10 osób/dzień.

Kontakt:

Tel. + 48 500332633

szkolenia_bdc@lean-management.pl

[si-contact-form form=’1′]