Przejdź do treści

Szkolenie z podstaw zarządzania logistyką

 • przez

Temat: Podstawy zarządzania logistyką

Czas trwania:   2 dni
Orientacja logistyczna polega na kompleksowym zarządzaniu wszystkimi powiązanymi działaniami przepływu materiałów i dóbr od źródeł zaopatrzenia aż do ostatecznego konsumenta w celu zaspokojenia jego potrzeb przy zadowalającym poziomie kosztów. Logistyczne postrzeganie procesów biznesowych jest jedną z najbardziej pożądanych przez menedżerów cech pracowników.

Program szkolenia:

Istota logistyki – Podstawowe definicje;

Procesy logistyczne:

 • Przepływy materiałowe, informacyjne i finansowe;
 • Przetwarzanie zamówień, magazynowanie, transport.

Magazynowanie:

 • Podstawowe technologie magazynowe (typy magazynów, struktura zagospodarowania przestrzennego)
 • Elementy gospodarki zapasami
 • Logistyka zaopatrzenia a logistyka dystrybucji:
 • Planowanie zapotrzebowania materiałowego dla produkcji
 • Planowanie zapotrzebowania towarowego w dystrybucji
 • Outsourcing: Istota, zalety i wady oraz przebieg procesu;

 

Wartość dodana

 • Koncepcja optymalizacji łańcucha dostaw
 • Podstawowe umiejętności z zarządzania przepływem
 • Zasady zarządzania transportem
 • Reguły ekonomicznej kontroli zapasu
 • Uwolnienie zajmowanej powierzchni oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych
 Adresaci szkolenia
 • Szefowie działów logistycznych,
 • Pracownicy: logistycy, planiści produkcji, zakupowcy,
 • Osoby odpowiedzialne za transport,
 • Osoby odpowiedzialne za poziom zapasów,
 • Pracownicy logistyki wewnętrznej.
Opis metodyki
 • Studium przypadków oraz przykłady
 • Praktyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Burza Mózgów
 • Action learning / Training on the job (w przypadku szkoleń zakładowych)

 

Korzyści dla uczestników
Głównym celem warsztatu będzie uporządkowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu logistyki przedsiębiorstw, w tym pełne zrozumienie istoty logistyki i przebiegu procesów logistycznych.
Przygotowanie pracowników innych działów do współpracy z obszarem logistyki przedsiębiorstw oraz zewnętrznymi usługodawcami. Optymalizacja elementów łańcucha dostaw.Inne korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Nowatorskie narzędzia związane z zarządzaniem zapasami, analizą przepływów, definicje procedur oraz kontrola nad wprowadzeniem metodologii.
 • Rozwinięcie kompetencji osób zajmujących się przepływem materiałowym, poprawa ergonomii pracy, optymalizacja zajmowanej powierzchni, redukcja kosztów logistycznych, ergonomia materiałowa
 • Optymalizacja transportu, poziomu zapasów, zajmowanej powierzchni, poprawa przepływu materiałów oraz ergonomię pracy.
 • Ograniczenie zbędnych działań i usprawnienia ich pracy.

Koszt:

Koszt szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub innej lokalizacji to 1500 PLN/ grupa do 10 osób/dzień .

Kontakt:

Tel. + 48 500332633

szkolenia_bdc@lean-management.pl

[si-contact-form form=’1′]