Przejdź do treści

Szkolenie z organizacji logistyki wewnętrznej

 • przez

TEMAT: Organizacja logistyki wewnętrznej.

Trener:

Czas trwania:

    

2 dni

 

Nazwa kursu: Organizacja logistyki wewnętrznej

Adresaci szkolenia
 • Szefowie działów produkcji
 • Szefowie działów logistyki, magazynów
 • Planiści produkcji, logistycy, zakupowcy
 • Średni i niższy szczebel zarządzania
Program szkolenia
 • Definicja przepływu materiałów,
 • Co to jest logistyka główne zadania i cele,
 • Porównanie logistyki tradycyjnej i odchudzonej,
 • Parametry zarządzania logistyką
 • Wymagania stawiane logistyce
 • Elastyczność operacji logistycznych
 • Narzędzia optymalizacji przepływów
 • Planowanie zapotrzebowania materiałowego
 • Strategia Just in Time
 • Przepływ materiałów a rozłożenie maszyn i urządzeń
 • Rodzaje systemów logistycznych
Korzyści dla uczestników:
 • Umiejętność definicji zadań logistycznych,
 •  Zdolność do wykonania analizy przepływu materiałów,
 • Wiedza na temat zapotrzebowania systemów zarządzania przepływem oraz popytu zależnego i niezależnego,
 • Znajomość nowoczesnych metod i narzędzi planowania i organizacji  logistyki .

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:
Tryb szkolenia: otwarte/ zamknięte
Stopień kursu:  
Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleń  – Technopark GLIWICE lub siedziba klienta

 

Koszt: Koszt szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub innej lokalizacji to 1500 PLN/ grupa do 10 osób/dzień.
Rabaty:
 • W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników z tej samej firmy, druga i każda następna osoba otrzymuje zniżkę w wysokości 150 PLN
 • Klienci indywidualni – kontakt telefoniczny

 

Cena obejmuje:
 • Drukowane materiały szkoleniowe
 • Materiały piśmiennicze
 • Catering
 • Bogate przykłady praktyki z innych przedsiębiorstw.
Certyfikat: Po zakończeniu szkolenia, każdy z Uczestników otrzyma dwujęzyczny, imienny certyfikat zawierający program szkolenia oraz potwierdzający nabyte umiejętności.

 

Agenda:
 • dzień 1 godz. 9.00 – 16.00
 • dzień 2 godz. 9.00 – 16.00
Wstępne wymagania dla uczestników: Wiedza na temat własnych zakresów obowiązków oraz roli pełnionej w przedsiębiorstwie.
Zakwaterowanie Lista hoteli w pobliżu miejsca Szkolenia
Kontakt: Tel. + 48 500332633

szkolenia_bdc@lean-management.pl

Szkolenie zamknięte: W tym zakresie organizujemy również szkolenie zamknięte, gdzie terminy, koszt uczestnictwa, miejsce oraz program szkolenia są ustalane indywidualnie z Klientem
Gwarantujemy:
 • Bardzo dobre warunki szkolenia – sale szkoleniową,
 • Dużą liczbę przykładów z innych przedsiębiorstw,
 • Profesjonalną dokumentację szkoleniową,
 • Doświadczonych wykładowców – posiadających szeroką wiedzę i praktykę z zakresu wdrażania narzędzi zarządzania Lean oraz wysokie kwalifikacje dydaktyczne.