Przejdź do treści

Warsztat optymalizacji systemu planowania – branża AGD

  • przez

Przygotowanie aplikacji do planowania produkcji

Definicja zakresu działania aplikacji planowania

Przygotowanie części obliczeniowej pliku

Definicja podziału klientów oraz wyrobów gotowych

Przykład działania harmonogramowania

Korzyści z uruchomienia aplikacji. 
• Automatyczna aktualizacja planów produkcyjnych,
• Szczegółowa definicja o czasie rozpoczęcia i zakończenia zadań,
• Informacja dla planistów  o możliwościach dodatkowych zleceń,
• Podział Podział Podział na poszczególne obszary oraz klientów,
• Możliwość uruchomienia dodatkowej funkcjonalności  – obciążenie zasobów,
• Wykres Gantta  planu pracy,
• Informacja o zadaniach wg zmiany, dnia, tygodnia,
• Możliwość  integracji z innymi systemami  (ERP)

[si-contact-form form=’1′]