Przejdź do treści

Szkolenia budowlane – wymóg prawny czy zysk dla firmy?

  • przez

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym i obowiązującymi przepisami BHP, każdy operator podestów ruchomych oraz ładowarek teleskopowych musi wykazać się uprawnieniami wydanymi przez UDT. Czy jednak właścicielowi firmy rzeczywiście opłaca się organizacja szkoleń dla pracowników?

Na placu budowy mamy do czynienia z maszynami, które wymagają do obsługi wykwalifikowanych operatorów. Są to podesty ruchome, podnośniki – zarówno z własnym napędem, jak i montowane na podwoziu przyczepy, a także wózki widłowe i ładowarki teleskopowe. Brak uprawnień nie tylko zwiększa ryzyko wypadku, ale też skutkuje tym, że w razie tragedii ubezpieczyciel nie pokrywa żadnych roszczeń. Dlatego w interesie przedsiębiorcy jest niedopuszczenie niewykwalifikowanego pracownika do maszyny.

Na rynku pojawia się wiele ofert szkoleń i kursów dostosowanych do potrzeb pracodawców pragnących przeszkolić grupę pracowników. Najlepiej poszukać firmy, która zajmuje się nie tylko działalnością edukacyjną, ale również ma dostęp do maszyn najnowszego typu. Riwal Poland to firma znana w branży budowlanej, gdyż sprzedaje, wynajmuje i serwisuje maszyny budowlane renomowanych producentów (JLG, Genie, JCB, Holland Lift, Dino, Mec), a wiedzę o nich wykorzystuje, przeprowadzając szkolenia i kursy dla operatorów.

Szkolenia obejmują zarówno wiedzę teoretyczną, zgodną z wymaganiami UDT, jak i zajęcia praktyczne na placu manewrowym. Wszyscy uczestnicy zdają na miejscu egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego, więc aby zapewnić jego pozytywny rezultat, najpierw przeprowadza się wewnętrzny test. Uprawnienia, jakie można uzyskać, obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej.

Bardzo ważnym aspektem jest BHP. Dokładna wiedza w zakresie bezpieczeństwa pracy pozwala uniknąć wypadków − szczególnie, że nawet w najbardziej niezawodnej maszynie może zdarzyć się awaria, a w przypadku pracy na nierównym terenie – zsunięcie się lub nawet przewrócenie.  Dlatego tak istotne jest, aby operator maszyny miał pełną wiedzę na temat jej funkcjonowania, a wszyscy obecni na budowie – zachowywali bezpieczną odległość, pamiętając, że np. ładowarki wymagają większej ostrożności niż koparki, a w czasie jazdy strefa niebezpieczna stale się zmienia.

Uczestnicy szkoleń muszą spełniać kilka warunków. Po pierwsze – mieć ukończone 18 lat, po drugie – wykształcenie co najmniej podstawowe, a po trzecie – brak przeciwskazań od lekarza. Ostatni warunek jest bardzo ważny, bo trzeba zaznaczyć, że jest to zaświadczenie dokładnie precyzujące specjalność wykonywanej pracy, np. w przypadku obsługi podestów ruchomych musi uwzględniać brak przeciwskazań do pracy na wysokości.

Większość organizatorów daje możliwość odbycia szkolenia w jednym ze swoich oddziałów, ale w Riwal Poland istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia bezpośrednio u klienta. To duże ułatwienie – kolejny plus. Warto go uwzględnić przy decyzji, pamiętając, że firmy mające w pełni wykwalifikowany personel zwiększają szansę na to, że nie stracą żadnego kontraktu. A przecież minimalizacja ryzyka przestojów pozwala zwiększyć swój zysk.