Przejdź do treści

Sterowanie numeryczne CNC w przemyśle

  • przez

Ciągły postęp technologiczny i techniczny sprawia, że w każdej chwili do przemysłu mogą zostać włączone rewolucyjne maszyny, które nie tylko zastąpią pracę ludzkich rąk, ale także sprawia, że cały proces produkcyjny będzie przebiegał szybciej, precyzyjniej, zgodnie z wysokimi standardami wytyczonymi przez przemysłowców i inżynierów. Coraz więcej słyszy się o tym, że stare maszyny zastępowane są nowymi albo, że te stare w jakiś sposób ulepsza się na przykład za pomocą komputerów. To naturalny proces, któremu zostaną poddane praktycznie wszelkie maszyny wcześniej czy później.

Warto zdać sobie sprawę z tego, że wcale nie oznacza to zapomnienia o technologiach i rozwiązaniach produkcyjnych wymyślonych kilkadziesiąt lat temu. Nic bardziej mylnego! Maszyny z kilkudziesięcioletnim stażem są po prostu ulepszane i komputeryzowane, ale niektóre z nich – na przykład takie frezarki konwencjonalne – konwencjonalne zachowują swój pierwotny kształt i działanie. Najczęściej wykorzystywanym ulepszaczem maszyn przemysłowych jest tajemniczo brzmiące określenie „ sterowanie numeryczne CNC”.

Czym jest CNC?

Skrót CNC w języku angielskim rozwija się do następujących słów: computerized numerical control i oznacza nic innego jak komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych. Jest to cały układ sterowania numerycznego, który został wyposażony w mikrokomputer podlegający interaktywnemu programowaniu. Programowanie zakłada po prostu zakres i rodzaj wykonywanych prac. Ze sterowania numerycznego CNC inżynierowie chętnie korzystają w takich urządzeniach jak

tokarki karuzelowe CNC. Na czym polega działanie komputerowego sterowania urządzeń numerycznych? Typowy proces wytwarzania przedmiotu za pomocą skomputeryzowanego systemu CNC polega na kilku fazach produkcyjnych, które wymieniono poniżej:

  • faza projektowania wspomaganego komputerowo – CAD
  • przetwarzanie projektu na plan sterowania maszyn – CAM
  • właściwe wykonanie przedmiotu – CNC

Praca maszyn w CNC nadzorowana jest przez programy i sterowniki, które komunikują się ze sobą i z operatorem, czyli użytkownikiem za pomocą specjalnego interfejsu. Współcześnie ten interfejs jest graficzny i pozwala na wczytywania, edycję i wykonanie programów obróbki, czyli tak zwanych G code, a także na wprowadzanie informacji korekcyjnych narzędzi i przesuwanie współrzędnych oraz zmianę parametrów obrotów.

Dlaczego CNC jest tak ważne?

CNC zdecydowanie zrewolucjonizowało myślenie o funkcjonowaniu poszczególnych maszyn i przyspieszyło ich działanie. Takie obrabiarki numeryczne cnc są zdecydowanie bardziej precyzyjne i szybsze dzięki sterowaniu komputerowemu. Oczywiście do pełnego i perfekcyjnego działania sterowania CNC potrzebna jest myśl i działanie człowieka. To on komunikuje się z maszyną poprzez interfejs użytkownika i ustawia jej poszczególne czynności. Nieprawdą jest zatem, że komputery całkowicie wykluczają działanie człowieka. Jest nawet wręcz odwrotnie: w skomputeryzowanym przemyśle myśl i pomysły człowieka są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Warto wspomnieć, że komputerowe sterowanie CNC posiada różne rodzaje układów sterowania poszczególnych obrabiarek, wśród nich należy wyróżnić przede wszystkim: sterowanie punktowe, odcinkowe i kształtowe, czyli inaczej ciągłe.