Przejdź do treści

Rozwój umiejętności pracowników poprzez cykliczne kursy księgowe

  • przez

Księgowy to nie tylko osoba, która odbyła niezbędne szkolenie i posiada wymagane certyfikaty. Aby pozostawać dobrym, a przede wszystkim efektywnym pracownikiem, konieczny jest stały rozwój i poszerzanie swojej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności. Właśnie dlatego wielu księgowych korzysta z cyklicznych kursów pozwalających im zawsze pozostawać pracownikiem na najwyższym poziomie.

Dalszy rozwój zawodowy
Kursy księgowe adresowane są dla osób planujących rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, która umożliwia efektywną pracę w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw. Na tego rodzaju szkoleniach uczestnicy mają okazję poznać dodatkowe zagadnienia związane między innymi z transakcjami wewnątrzunijnymi, w tym rozliczaniem podatku VAT czy rozliczenia pomiędzy podmiotami gospodarczymi w warunkach obcych. Osoby korzystające z kursów cyklicznych mają także okazję nabyć umiejętności sporządzania polityki rachunkowości firmy, bilansu, rachunku zysku i strat, a także dowiedzieć się, jak sporządzać sprawozdania finansowe na zakończenie roku obrotowego.

Dla kogo adresowane są kursy cykliczne?
Cykliczne kursy księgowe tworzone są z myślą o osobach planujących rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, samodzielnie prowadzić księgowość firmy, a także zwiększyć efektywność pracy w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw. Adresatami mogą więc być osoby, które zaznajomione są z podstawowymi zagadnieniami rachunkowości finansowej oraz przynajmniej w podstawowym zakresie znają zasady systemu podatkowego. Niektóre kursy cykliczne oferują także wiedzę z zakresu wykonywania takich czynności jak prowadzenia transakcji wewnątrzunijnych, dokonywanie rozliczeń pomiędzy podmiotami w walutach obcych czy tworzenie polityki rachunkowości firmy albo sporządzanie sprawozdań finansowych. Dzięki temu możliwe jest nie tylko uaktualnienie swojej wiedzy, ale także nabycie zupełnie nowych umiejętności.

Zalety kursu
Współczesny księgowy powinien być specjalista posiadającym nie tylko rozległą, ale przede wszystkim aktualną wiedzę. Ponadto wiedza ta powinna nie tylko obejmować zagadnienia z zakresu rachunkowości finansowej, ale również szeroko rozumianego prawa podatkowego. Obecnie efektywny księgowy to taki, który posiada umiejętność łączenia zagadnienia z obu tych dziedzin. Ponieważ jednak podlegają one nieustannym zmianom, szkolenia cykliczne gwarantują, że wiedza niezbędna do wykonywania zawodu zawsze będzie aktualna, a ponadto dostosowana do bieżących potrzeb na rynku.