Przejdź do treści

Roboty górnicze

  • przez

Roboty górnicze to dośćobszerne pojęcie, za którym kryje się przede wszystkim wykonanie, utrzymanie oraz zabezpieczenie bądź likwidacja wyrobisk górniczych, a także zwałowanie nakładu w odkrywkowych zakładach górniczych. Działalność ta regulowana jest przepisami prawa geologicznego i górniczego. Do robót górniczych zalicza się najczęściej drążenie wyrobisk i urabianie górotworu.

Kategorie robót górniczych i ich charakterystyka

Roboty górnicze generalnie dzielą się na trzy kategorie:

1. Roboty udostępniające – najczęściej polegają na wydzieleniu poziomów wydobywczych, a także na udostepnieniu złoża przez wyrobiska do celów wentylacyjnych i transportowcach dla późniejszego przygotowania pod wydobycie.

2. Roboty przygotowawcze – mają na celu zapewnienie odpowiedniego dojścia załogi kopalni, wentylacji wyrobiska, a także właściwego odprowadzenia wód z kopalni, zapewnienia elektryczności w wyrobisku oraz wyznaczenia pól i pięter do eksploatacji i filarów eksploatacyjnych. Roboty przygotowawcze mają również umożliwić transport urobku i podsadzki, a także mają umożliwić transport maszyn oraz urządzeń, które pogrzebane są do eksploatacji wyrobisk.

3. Roboty eksploatacyjne – przeprowadza się je po ukończeniu robót przygotowawczych, wtedy, gdy wyrobisko jest miejscem całkowicie bezpiecznym do pracy dla przebywających pod ziemią górników, a także dla tych znajdujących się na jej powierzchni.

Roboty górnicze – jak to wygląda w praktyce?

W praktyce prowadzone usługi z zakresu robót górniczych mają szeroki zakres i najczęściej polegają na:
• kompleksowym zbrojeniu ścian bądź likwidowaniu wyposażenia ścian zmechanizowanych,
• montażu i demontażu sekcji obudów zmechanizowanych,
• rozkładaniu lub składaniu urządzeń odstawczych zgrzebłowych oraz taśmowych, a także różnego rodzaju urządzeń transportowych wraz z urządzeniami napędowymi,
• przebudowie, drążeniu oraz wzmacnianiu wyrobisk górniczych,
• montażu i demontażu instalacji wodnych, spływowych oraz ciśnieniowych, a także sprężonego powietrza, klimatyzacyjnych itp.