Przejdź do treści

Podstawowe parametry techniczne prasy hydraulicznej

  • przez

Prasy hydrauliczne to proste w swoich założeniach urządzenia znane już od dawna. Przez setki lat jednak je udoskonalano i dziś wybór jest kwestią złożoną. Trzeba naprawdę dobrze określić parametry zadań stawianych przed prasą, aby móc we właściwy sposób zinterpretować jej parametry techniczne, a tych też jest niemało. Warto przed przejrzeniem ofert poznać przynajmniej te najważniejsze.

Podstawowe parametry techniczne prasy hydraulicznej

Prasy hydrauliczne to proste w swoich założeniach urządzenia znane już od dawna. Przez setki lat jednak je udoskonalano i dziś wybór jest kwestią złożoną. Trzeba naprawdę dobrze określić parametry zadań stawianych przed prasą, aby móc we właściwy sposób zinterpretować jej parametry techniczne, a tych też jest niemało. Warto przed przejrzeniem ofert poznać przynajmniej te najważniejsze.

Maksymalna siła nacisku

Ten parametr warto oceniać nie tylko wprost – co jest oczywiste – ale także z perspektywy innych własności. Właśnie siła nacisku prasy będzie determinowała choćby wielkość samego urządzenia, jego konstrukcję, ale także wielkość stołu. Tutaj producenci tworzą własne „typoszeregi” urządzeń, w obrębie których powiązane są siła, wielkość i teoretyczne zastosowanie prasy hydraulicznej. Przy okazji warto też przypomnieć, że w ocenie siły nacisku trzeba przeliczać jednostki, bo wartość ta może być wyrażona w kiloniutonach lub tonach, a 1 kN to około 0,1 tf.

Wielkość stołu

Choć jest ona powiązana z siłą, to nie wynika z niej wprost, dlatego wielkość stołu jest parametrem kluczowym, który należy oceniać oddzielnie. Decyduje o tym, jak duży element będzie można umieścić pod prasą. To nie wymaga dalszego komentarza. Warto jednak wspomnieć, by przy okazji oceniać również wysięg, czyli odległość od korpusu do tłoczyska. Często bowiem to ta wartość, a nie sama wielkość stołu, jest czynnikiem ograniczającym wykorzystanie danego modelu prasy hydraulicznej.

Skok tłoczyska

Skok tłoczyska decyduje o tym, jak głębokie przetłoczenie można uzyskać. Wartość ta nie jest związana bezpośrednio z siłą nacisku ani wielkością stołu. Na rynku dostępne są specjalistyczne prasy, które mają bardzo duże stołu, niewielką siłę nacisku, ale pozwalają na wykonanie naprawdę głębokich przetłoczeń. Jak radzą eksperci firmy Strojimport, przed złożeniem zamówienia warto nie tylko dobrze zaplanować eksploatację prasy, ale także skonsultować swoje spostrzeżenia z doradcami handlowymi, ponieważ w niektórych niestandardowych rozwiązaniach niezbędne okaże się sprowadzenie rzadziej produkowanego lub dostępnego tylko na zamówienie modelu prasy.

Prędkość posuwu

Prawie w każdym przypadku uzyskanie wysokiej wydajności będzie dodatkową zaletą. To jest zaś możliwe tylko wtedy, kiedy tłoczysko prasy porusza się z dużą prędkością. Konstrukcja prasy hydraulicznej oczywiście w pewien sposób tę prędkość ogranicza i im szybciej porusza się tłoczysko, tym bardziej zaawansowane (i przy okazji droższe) techniki kontroli jego ruchu trzeba zastosować. Nie w każdym przypadku ta różnica w cenie będzie uzasadniona – zwykle można znaleźć prasę o podobnych parametrach, różniącą się od wybranego modelu wyłącznie prędkością pracy tłoczyska.