Przejdź do treści

Mobilne narzędzia do generowania raportów

  • przez

Generowanie raportów umożliwia sprawniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem, bez względu na jego wielkość. To właśnie od regularnego sprawdzania efektywności działań promocyjnych, ale również i od monitorowania wyników sprzedażowych zależy powodzenie przedsiębiorstwa. Z tego powodu coraz częściej właściciele przedsiębiorstw poszukują sposobu, który umożliwi szybsze i efektywniejsze raportowanie.

Dobrym pomysłem na usprawnienie procesu raportowania we wszystkich kluczowych działach przedsiębiorstwa jest wdrożenie narzędzia do generowania raportów. W zależności od możliwości finansowych oraz potrzeb użytkowników końcowych takie narzędzie może być np. dodatkowym modułem, dokupionym do posiadanego systemu dedykowanego do zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozliczania działań pracowników.

Coraz częściej narzędzia do generowania raportów udostępniane są w postaci aplikacji online. Dzięki możliwościom, jakie oferuje taka aplikacja, wybrani pracownicy mają dostęp do kompleksowych danych, obejmujących wszystkie działy w przedsiębiorstwie. Taka aplikacja generuje dowolny raport, który zawsze ma jednakową szatę graficzną, a wygenerowane w ten sposób raporty nie wymagają dodatkowej obróbki w arkuszach kalkulacyjnych. Równie istotne jest to, że generowane raporty powstają jako raporty ujednolicone i może z nich skorzystać każdy użytkownik.

Warto również pamiętać, narzędzia do generowania raportów umożliwiają generowanie raportów całościowych „Skuteczny system raportowania ma za zadanie zaspokoić potrzeby informacyjne danej jednostki organizacyjnej oraz zapewnić poprawność i spójność danych. Proces sprawozdawczości polega na dostarczeniu danych w postaci raportów i analiz przeznaczonych do obiegu wewnętrznego oraz dla działu nadzoru i organizacji. Pozwala to na utrzymanie krytycznej kontroli nad wszelkimi operacjami z zakresu działań przedsiębiorstwa.” Jednolita szata graficzna, dane, które przedstawiają wybrane aspekty działalności, a jednocześnie obejmują zadania związane z produkcją, sprzedażą, przepływami finansowymi czy też dokumentujące procesy z zakresu zarządzania finansami mogą przełożyć się zarówno na dalszy rozwój współpracy z kontrahentami, jak i stanowią ważny dokument dla potencjalnych inwestorów i banków.

Oczywiście wdrożenie narzędzia do generowania raportów w postaci tradycyjnego programu komputerowego czy udostępniane w postaci aplikacji nie jedyne rozwiązania dostępne na rynku. Wiele firm w dalszym ciągu skłania się do korzystania z outsourcingu i zleca przygotowanie najważniejszych raportów firmom zewnętrznym. Jednak po podliczeniu wszystkich kosztów, związanych z generowaniem raportów, bardzo szybko się okazuje, że posiadanie własnego narzędzia w przedsiębiorstwie ułatwia proces generowania raportów. Jednocześnie jest to rozwiązanie dużo tańsze niż korzystanie z usług zewnętrznych, bowiem pozwala na generowanie dowolnej ilości raportów z uwzględnieniem różnych danych, a o ich wyborze decyduje zleceniodawca a nie względy finansowe, jak w przypadku zlecenia dla firmy zewnętrznej.