Przejdź do treści

Marketing 3.0 – jak stworzyć wielowymiarową relację z klientem?

  • przez

Tradycyjne modele marketingu skupiające się na produkcie oraz konsumencie zostały w ostatnich latach uzupełnione o kolejny poziom – marketing 3.0. Koncepcja ta wychodzi poza dotychczasowe modele i nawiązuje do sfery wartości i przekonań, pozwalając na zbudowanie głębokiej relacji z klientem. W jaki sposób marketerzy mogą wykorzystać nowe trendy? Dlaczego relacje w biznesie są tak ważne?

Hierarchia potrzeb Maslowa

Współczesne koncepcje marketingu coraz częściej koncentrują się nie tylko na produkcie czy osobie klienta, ale odnoszą się również do wartości, które wyznają odbiorcy produktów i usług. Koncepcja ta, nazywana marketingiem 3.0, bezpośrednio nawiązuje do hierarchii potrzeb opracowanej przez Abrahama Maslowa. Teoria Maslowa zakłada istnienie różnych poziomów potrzeb człowieka – podstawowych, społecznych oraz wyższego rzędu. Zaspokojenie potrzeb niższego rzędu może wyzwolić pojawienie się potrzeby samorealizacji. Na podstawie tej teorii marketing kreuje katalog usług i produktów, których szukają odbiorcy. Nowoczesne ujęcia zakładają, że klienci poszukują nie tylko produktów tanich, funkcjonalnych oraz pozwalających zbudować określoną pozycję społeczną, ale coraz częściej także tych, które bezpośrednio nawiązują do wartości wyznawanych przez konsumentów.

Społeczne zaangażowanie marek

Marketing 3.0 zwraca szczególną uwagę na ochronę środowiska naturalnego oraz zaangażowanie na rzecz społeczeństwa – te wartości są szczególnie bliskie konsumentom. Współczesne marki, wyznając zasadę marketingu holistycznego, czyli skoncentrowanego nie tylko na potrzebach odbiorców, ale również na ich dobru, w istotny sposób wpływają na zmiany kulturowo-społeczne, które zachodzą we współczesnym świecie. Coraz więcej firm aktywnie angażuje się w kampanie społeczne, dzięki czemu dociera do serc i umysłów odbiorców. Wartościami, które marketing 3.0 stawia na piedestale, jest m.in. odpowiedzialność, empatia, transparentność i autentyczność. Żeby osiągnąć zamierzone cele, czyli skutecznie dotrzeć do odbiorców i wzbudzić ich zaufanie, wartości te powinny być uznawane na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jak wykorzystać mechanizmy marketingu 3.0?

Żeby stworzyć wielowymiarową i trwałą relację z klientem, firmy muszą postawić na dogłębną zmianę całego modelu wyznawanych wartości. Pierwszym krokiem jest określenie misji, która będzie nawiązywać do wartości wyznawanych przez konsumentów i inspirować ich do kupna produktów lub usług, te z kolei zaś muszą być na bardzo wysokim poziomie, żeby odbiorcy chcieli po nie sięgnąć. Nieodzownym warunkiem jest również zachowanie zasady transparentności zarówno w obrębie całego przedsiębiorstwa, jak i w stosunku do jego interesariuszy czy kontrahentów – pozwoli ona na utrzymanie zaufania klientów. Nie są to oczywiście wszystkie czynniki, na których bazuje marketing 3.0, jednak pozwalają one stworzyć holistyczną i wielowymiarową relację opartą na wartościach.