Przejdź do treści

Jak administrować posiadanym parkiem maszynowym?

 • przez

Z jakich elementów powinien się składać kompleksowy system administrowania parkiem maszynowym? Kompleksowy system administrowania posiadanym parkiem maszynowym, czyli V filar TPM pozwoli Ci efektywne, oszczędne i stabilne zarządzać maszyną przez cały okres jej życia w zakładzie, od fazy projektowania/zakupu przez wdrożenie, użytkowanie do pozbycia się (utylizacja, złomowanie, sprzedaż).

System administrowania parkiem maszynowym wymaga projektowania i kupowania urządzeń umożliwiających stabilną produkcję od razu po instalacji, bez długotrwałego procesu wdrożenia. Prawidłowo wdrożony da Ci pewność, że posiadane przez Ciebie urządzenia są niezawodne oraz łatwe w obsłudze i konserwacji. Dzięki V filarowi TPM zminimalizujesz koszty użytkowania maszyn podczas całego okresu ich życia w przedsiębiorstwie.

 1. System administrowania parkiem maszynowym posiada 5 elementów składowych:
 2. System zarządzania standardami obsługi serwisowej, polegający na opracowywaniu, wdrażaniu i obsługiwaniu standardów obsługi maszyn, tak aby wszystkie maszyny były obsługiwane w podobny sposób, czy miały standardowe karty standaryzacji;
 3. System pełnego kosztorysowania cyklu życia maszyny (lcc, ang. Life-cycle cost),
 4. System rejestrowania działań utrzymania ruchu,
 5. System zakupów urządzeń (angażujący techników UTR i operatorów),
 6. System diagnostyki maszyn.

Jak rejestrować działania UTR?

Bez rejestrowania i analizowania wiarygodnych danych system TPM nie będzie funkcjonował prawidłowo. Dlatego tak istotną rolę odgrywa system rejestrowania działań utrzymania ruchu. Odpowiada on za generowanie i administrowanie bazami danych dokumentów związanych z UTR, takich jak:

 • paszporty maszynowe,
 • rejestry części zamiennych,
 • harmonogramy,
 • dokumentacje,
 • instrukcje,
 • listy usprawnień.

Osoby odpowiedzialne za system rejestrowania działań utrzymania ruchu decydują o tym, jakie dane będą zbierane, kto to będzie robił i kto będzie je analizował. TPM promuje zbieranie jak największej ilości danych przez operatorów, oczywiście w sposób prosty i nieczasochłonny. Dane powinny być rejestrowane w zestandaryzowanej formie elektronicznej, ponieważ ogromnie ułatwia to analizowanie danych. Na początek należy zastosować najprostsze możliwe rozwiązania, np. arkusz kalkulacyjny. Komputer potrzebny do tego znajdzie się w każdej firmie, np. przy wymianie komputerów na nowe, kilkuletnie bez problemu spełnią wymagania.

Jak przygotować się do zakupu nowych maszyn?

Planując zakup nowych urządzeń lub modernizację istniejącego parku maszynowego pamiętaj o tym, że maszyny są integralną częścią procesu produkcyjnego. Dlatego potrzeby procesu muszą być podstawą przy tworzeniu wymagań projektu zakupu. Kolejnym równie ważnym elementem, który powinieneś brać pod uwagę przy planowaniu zakupu urządzenia jest dokładna kalkulacja kosztów, jakie poniesiesz.

Pamiętaj, o uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z urządzeniem:

 • zaprojektowania,
 • wyprodukowania,
 • instalacji (ważne, aby maszyna miała możliwość łatwej zmiany miejsca),
 • obsługi (prostej, czytelnej, uniemożliwiającej popełnianie błędów),
 • konserwacji (łatwy i szybki dostęp do miejsc wymagających konserwacji),
 • eksploatacji (pobór mediów, generowane odpady i sposób ich utylizacji),
 • czasu przezbrojenia (poniżej 10 minut),
 • usunięcia maszyny.

Niedopuszczalna jest sytuacja wyboru sprzętu jedynie na podstawie niskiej ceny, ponieważ koszty powstające w całym cyklu jego życia mogą być od tej niskiej ceny bardzo uzależnione.

Równie ważne jest, abyś zaangażował w proces decyzyjny Twoich operatorów i techników UTR, ponieważ to oni będą obsługiwać te urządzenia przez następne kilka-kilkanaście lat. Opierając się na ich doświadczeniu i wiedzy, możesz opracować takie wymagania dla maszyn lub wprowadzić takie rozwiązania, aby ich obsługa byłą prostsza i tańsza.

Aplikacja webowa – Prewencyjne Utrzymanie Ruchu

tpm prewencyjne utrzymanie ruchu

Więcej szczegółów o aplikacji „Prewencyjne Utrzymanie Ruchu”