Przejdź do treści

Porównanie barkodów 1D i 2D

  • przez

Kod 1D to dobrze znany zarówno przez konsumentów jak i producentów kod kreskowy. Jest on nośnikiem informacji, które zapisywane są w sposób graficzny za pomocą białych i czarnych pasków. Kod kreskowy odczytywany jest przez dedykowane czytniki elektroniczne.

Jego przeznaczenie skupia się na możliwości automatycznego odczytywania informacji o produkcie, co znajduje zastosowanie w handlu i logistyce.

Barkod 2D także jest graficznym sposobem zapisu informacji, tyle że w tym przypadku kodowanie odbywa się dwuwymiarowo. Najbardziej popularny jest QR kod, drugi zaś datamatrix. Kod QR może pomieścić więcej znaków alfanumerycznych, ale datamatrix uważany jest za bardziej bezpieczny i częsciej wykorzystywany jest w przemyśłe produkcyjnym, podczas gdy QR kod znajduje zastosowanie w handlu detalicznym. W przypadku kodów 2D również elementy są dwukolorowe, t.j. czarne i białe. Jednak tutaj zamiast pasków kod składa się kwadratów.

Kod 2D może zawierać znacznie więcej informacji niż jego paskowy odpowiednik, dlatego też można w nim zakodować znacznie więcej elementów. Możliwe jest zapisanie grafiki, na przykład zdjęcia. W przypadku kodów dwuwymiarowych zapisywane są nie tylko podstawowe informacje o produkcie, które służą głównie producentom, magazynierom oraz sprzedawcom, ale także informacje skierowane do konsumentów. Można tu wymienić choćby instrukcje obsługi, dodatkowe informacje o produkcie czy też ostrzeżenia dotyczące produktu.

Biorąc pod lupę barkod 1D oraz barkod 2D można wymienić przynajmniej kilka najbardziej istotnych różnic. W kodach 2D dane kodowane są dwuwymiarowo, czyli zarówno wzdłuż jak i wszerz. W przypadku kodów paskowych dane zapisywane są tylko w jednym kierunku. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest możliwość zakodowania znacznie większej ilości danych w przypadku kodów 2D przy tej samej powierzchni zajmowanej przez kod. Ponadto kody dwuwymiarowe są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Podczas, gdy nawet lekko uszkodzony barkod 1D często uniemożliwia  odczyt danych, kod 2D nie powoduje takiego stanu rzeczy dzięki mechanizmowi korekcji błędów, który jest w nim zaimplementowany. Jak już zostało wspomniane kody dwuwymiarowe umożliwiają kodowanie danych binarnych, wszystkich znaków alfanumerycznych a także grafik.