Przejdź do treści

Oprogramowanie wpomagające zarządzanie przedsiębiorstwem

  • przez

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Oferowane są systemy IT dotyczące całej organizacji (ERP) jak i specjalistyczne aplikacje. Różnie są one klasyfikowane, głównie na podstawie standardowych funkcjonalności danej klasy systemów oraz obszaru przedsiębiorstwa, któremu są dedykowane.

W obrębie niektórych grup rozwiązań funkcjonują inne systemy na ogół niższych klas. Przykładem jest System Zarządzania Łańcuchem Dostaw (SCM/Supply Chain Management) w skład którego wchodzą m. in. Takie klasy jak:

  •  SCP / Supply Chain Planning – System Planowania Łańcucha Dostaw
  •  APS / Advanced Planning and Scheduling  – System Zaawansowanego Planowania
  •  SRM / Supplier Relationship Management – System Zarządzania Relacjami i Dostawcami
  •  WMS / Warehouse Management System – Magazynowy System Informatyczny
  •  TMS / Transport management System – System Zarządzania Transportem
  •  RFID / Radio Frequency Identification – System Identyfikacji Radiowej

Posród systemów informatycznych wspierających produkcję oraz utrzymanie ruchu najczęściej wykorzystywane są: systemy odpowiedzialne za monitoring i wizualizację procesów (SCADA), systemy odpowiedzialne za zarządzanie produkcją i monitoring efektywności maszyn (MES) oraz systemy do zarzadzania informacją dotyczącą stanu parku maszynowego (CMMS).

Wybrane klasy systemów znajdujące zastosowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych:

APS / Advanced Planning System – Systemy zaawansowanego planowania i harmonogramowania
BI / Business Intelligence – System Analityki Biznesowej
BPM / Business Process Management – System Zarządzania Procesami Przedsiębiorstwa
CAD / Computer Aided Design – Projektowanie Wspomagane Komputerowo
CAE / Computer Aided Engineering – Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich
CAM / Computer Aided Manufacturing – Komputerowe Wspomaganie Wytwarzania
CMMS / Computerised Maintenance Management System – Systemy do Zarządzaniem Utrzymaniem Ruchu
CMS / Content Management System – System Zarządzania Treścią
CRM / Customer Relationship Management – System Zarządzania Relacjami z Klientami
DMS / Document management System – System Zarządzania Dokumentami
EAM / Enterprise Assets Management – System Zarządzania Aktywami Przedsiębiorstwa
EFM / Enterprise Feedback Management – System Badania Reakcji
EIS / Executive Information System – System Informowania Kierownictwa
ERP / Enterprise Resource Planning – System Zaawansowanego Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa
HRM / Human Resources Management – System Zarzadzania Zasobami Ludzkimi
MES / Manufacturing Execution System – Systemy Kompleksowej Realizacji Produkcji
PDM / Product Data Management – Systemy do Zarządzania Dokumentacją Produktu
PLM / Product Lifecycle Management – Systemy do Zarzadzania Cyklem Życia Produktu
RCP / System Rejestracji Czasu Pracy