Przejdź do treści

MRP II – kompleksowe planowanie zasobów produkcyjnych

 • przez

Czym się różni MRP II od MRP? Planowanie Zasobów Produkcyjnych (MRP II – Manufacturing Resource Planning) pozwoli Ci planować produkcję z uwzględnieniem dużo większej liczby danych niż w przypadku MRP(Material requirements planning, planowanie zapotrzebowania materiałowego).

Czym się różni MRP II od MRP?

Planowanie Zasobów Produkcyjnych (MRP II – Manufacturing Resource Planning) pozwoli Ci planować produkcję z uwzględnieniem dużo większej liczby danych niż w przypadku MRP(Material requirements planning, planowanie zapotrzebowania materiałowego).

W modelu MRP II znajdziesz elementy, których nie było w MRP np. związane z procesem sprzedaży czy też wspierające podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania produkcją.
MRP II uwzględnia:

 • surowce i komponenty
 • materiały pomocnicze,
 • zasoby ludzkie,
 • park maszynowy,
 • pieniądze,
 • czas,
 • środki trwałe.

I to nie tylko te związane z przygotowaniem, planowaniem i kontrolą produkcji, ale również – z dystrybucją i sprzedażą wytworzonych towarów.
MRP II – Manufacturing Resource Planning – planowanie zasobów produkcyjnych to standard oprogramowania zdefiniowany i opublikowany w 1989 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcją i Zapasami – APICS (American Production and Inventory Control Society).
Czy wiesz, że około 70% kompleksowych informatyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w krajach najbardziej rozwiniętych, stanowią systemy spełniające kryteria MRP II?

Jakie funkcje spełnia MRP II?

Oto 17 funkcji, które spełnia MRP II:

 1. Planowanie biznesowe (Business Planning).
 2. Bilansowanie produkcji i sprzedaży (Sales and Operation Planning – SOP).
 3. Zarządzanie popytem (Demand Management – DEM).
 4. Harmonogramowanie planu produkcji (Master Production Scheduling – MPS).
 5. Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning – MRP).
 6. Wspomaganie zarządzania strukturami materiałowymi (Bill of Material Subsystem – BOM).
 7. Ewidencja magazynowa/Transakcje strumienia materiałowego (Inventory Transaction Subsystem – INV).
 8. Sterowanie zleceniami (Schedule Receipts Subsystem – SRS).
 9. Sterowanie warsztatem produkcyjnym (Shop Floor Control – SFC).
 10. Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning – CRP).
 11. Sterowanie stanowiskami roboczymi (Input/Output Control – I/OC).
 12. Zaopatrzenie/Zakupy materiałowe (Purchasing – PUR).
 13. Planowanie zasobów dystrybucyjnych (Distribution Resorce Planning – DRP).
 14. Narzędzia i pomoce warsztatowe (Tooling Planning and Control).
 15. Interfejsy modułów finansowych (Financial Planning Interface).
 16. Symulacje (Simulation).
 17. Pomiar wyników (Performance Measurement).

Z jakimi wadami oryginalnej metody MRP powinieneś się liczyć?

Podstawową wadą tradycyjnego systemu MRP jest jego wiek. Ta metoda w swojej pierwotnej formie ma już 30 lat, w związku z czym nie zawsze odpowiada potrzebom współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Obecnie firmy często działają w zintegrowanych łańcuchach dostaw, ściśle współpracują z innymi zakładami, dostawcami, centrami dystrybucji. Metoda MRPII, a tym bardziej MRP nie są dostosowane do takich uwarunkowań. Podstawowy moduł MRP/MRPII – MPS, czyli główny harmonogram produkcji (Master Production Schedule) to bardzo sztywne narządzie.
Powyższych wad nie mają bardziej rozbudowane nowoczesne systemy typu ERP czy ERP II, następcy MRPII.