Przejdź do treści

Systemy Business Intelligence (BI) także na urządzeniach mobilnych

  • przez

Analityka biznesowa, czyli Business Intelligence (BI) to zespół procesów, które mają na celu wspieranie firm w podejmowaniu jeszcze efektywniejszych dla nich decyzji. Obecnie analityka ta wspierana jest również przez nowoczesne oprogramowanie, z którego można korzystać także mobilnie. Jednym z popularnych rozwiązań w tym zakresie jest system Power BI od Microsoft.

Czym jest analityka biznesowa?

Pod pojęciem Business Intelligence (BI) znajdują się złożone procesy, które służą do przekształcania danych w informacje, a następnie wartościową wiedzę, która może posłużyć firmie do podejmowania kluczowych decyzji dla jej rozwoju i wzmacniania konkurencyjności.

Analityka biznesowa ma duże znaczenie zarówno w dużych, jak również w tych mniejszych firmach. Pozwala na generowanie dokładnych analiz i raportów, które dotyczą różnych obszarów działalności, między innymi finansowania, sprzedaży czy obsługi klienta, a tym samym wspiera podejmowanie kluczowych decyzji.

Narzędzia analityczne oferowane przez systemy Business Intelligence (BI), na przykład takie jak Power BI, mogą pomóc firmie na wiele sposobów – pokazują zmiany w danych, wizualizują je jeszcze przed podjęciem decyzji, wspierają efektywną działalność w każdej branży.

Nowoczesne systemy BI nie wymagają również posiadania specjalistycznej wiedzy w ramach analizy danych. Ich wizualizacja jest bardzo czytelna i najczęściej ma formę obrazkową. W efekcie wyniki analiz można prezentować wszystkim zainteresowanym osobom.

Korzyści analityki biznesowej:

  • szybki dostęp do kluczowych informacji
  • sprawniejsze podejmowanie decyzji biznesowych
  • krótszy czas prowadzenia analiz
  • zmniejszenie kosztów działalności
  • możliwość pobierania danych z różnych źródeł
  • zmniejszenie ryzyka działalności
  • elastyczność rozwiązań
  • przystępne zaprezentowanie danych z użyciem graficznych wizualizacji

Wobec tego nowoczesna analityka biznesowa to korzystne wsparcie w działalności każdej firmy – systemy potrafią skutecznie wspierać pracowników i umożliwiają uzyskanie dostępu do wartościowej wiedzy. Teraz to możliwe także mobilnie!

Mobilna Business Intelligence (BI)

Aktualnie coraz więcej systemów i programów przeznaczonych dla biznesu działa mobilnie, czyli z wykorzystaniem urządzeń mobilnych takich jak smartfony, tablety.

Urządzenia mobilne mogą być używane zarówno w firmie, jak również poza nią – podczas pracy w terenie, w trakcie podróży biznesowych. Pracownik nie musi wówczas przebywać przed komputerem w siedzibie, ponieważ może korzystać z ważnych danych i narzędzi praktycznie w każdym miejscu i każdym czasie.

Także Business Intelligence (BI) obejmuje szereg mobilnych rozwiązań, które efektywnie wspierają działalność firm w różnych branżach. Jednym z najbardziej znanych systemów jest Power BI, który udostępniany jest przez Microsoft.

Microsoft Power BI to zaawansowany system Business Intelligence (BI), który został stworzony z myślą o używaniu zarówno na komputerach typu desktop, jak również na urządzeniach mobilnych, czyli smartfonach i tabletach. Może być obsługiwany na urządzeniach z systemami Windows, iOS oraz Android.

System Power BI pozwala na efektywne połączenie i analizowanie danych z wykorzystaniem baz danych działających w chmurze – dzięki temu użytkownicy systemu posiadają stały dostęp do ważnych dla nich informacji.

Power BI pozwala na czytelną wizualizację danych przez prezentowanie graficznych raportów i dzięki temu ułatwia podejmowanie decyzji. Raporty generowane przez system mogą być również łatwo udostępniane innym użytkownikom.

Jak wdrożyć system Power BI w swojej firmie?

Z systemu Power BI od Microsoft można korzystać również w Polsce.

Wdrożeniami w tym właśnie zakresie zajmuje się wiele firm, między innymi firma EBIS, która zapewnia swoim klientom kompleksowe wsparcie w tym właśnie zakresie – od momentu dogłębnej analizy potrzeb biznesowych, przez projektowanie techniczne aż do wdrożenia usługi. Firma zapewnia też pełną obsługę posprzedażową.

Więcej informacji o systemie Power BI od EBIS można znaleźć na stronie internetowej: https://powerbi.pl/microsoft-power-bi.