Analiza ABCna magazynie

Analiza ABC przy organizacji magazynu

Stosując analizę ABC zapasy, towary w magazynie, zadania, braki, zlecenia dzielisz na 3 grupy: A, B i C. Do zbioru A przyporządkowujesz elementy, które stanowią tylko 5-15% całej populacji, ale generują 65% efektów. Dalsze 20% towarów, zapasów, zadań itp., odpowiedzialnych za 20% skutków, powinno się znaleźć w grupie B. Resztę elementów, czyli aż 65% całej Read more about Analiza ABC przy organizacji magazynu[…]

Analiza abc pareto

Metoda ABC, czyli skuteczne zarządzanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem nie jest łatwe. Trudność tego zadania polega przede wszystkim na tym, że na życie dobrze prosperującej firmy składa się wiele czynników, które należy traktować jako jeden żywy organizm, w którym wszystkie jego organy odgrywają określone, bardzo ważne funkcje. Słabość jednego elementu może oznaczać upadek całego przedsiębiorstwa. Aby tak się nie stało, należy ciągle Read more about Metoda ABC, czyli skuteczne zarządzanie[…]

analiza_abc_w_excelu

Analiza ABC w Excelu

Analiza ABC może ułatwić Ci selektywne zarządzanie zapasami w firmie. Oparta jest na tzw. zasadzie Pareto, sformułowanej przez włoskiego ekonomistę Vilfreda Pareto. Reguła ta, zwana również zasadą „80-20”, mówi, że 20% elementów w 80% decyduje o efektach danego zagadnienia. Zasadę tę możesz wykorzystywać w procesie decyzyjnym przede wszystkim przy klasyfikacji dóbr fizycznych: surowców niezbędnych do Read more about Analiza ABC w Excelu[…]

Follow us on Facebook!