Przejdź do treści

Zminimalizuj zapas produkcji w toku z systemem CONWIP!

  • przez

Pull czy push? Wysoki poziom zapasów, długie partie produkcyjne i związana z tym mała elastyczność procesu, ryzyko nadprodukcji i niskiej jakości to podstawowe wady systemów typu push (pchaj). Dlatego wiele firm produkcyjnych idąc za przykładem Toyoty przestawia się na produkcję w systemie typu pull (ciągnij).

Stosując system typu pull (Kanban bądź CONWIP), będziesz realizował tylko aktualne zapotrzebowanie, gdyż start nowej operacji wyznaczy chwila zakończenia poprzedniej. Zapewnisz sobie przy tym, w prosty sposób, ciągłą kontrolę nad ilością materiałów w procesie, czyli nad WIP (Work In Process), a także będziesz skutecznie zapobiegał nadprodukcji części składowych.

Jak funkcjonuje CONWIP?
Skrót CONWIP oznacza dosłownie Ciągłą Pracę w Procesie (Constant Work In Process). Oznacza to, że w trakcie używania CONWIP do kontroli linii produkcyjnej WIP, czyli zapas produkcji w toku, jest prawie zawsze stały. Jest to tzw. SWIP (Standard Work in Process).
CONWIP podobnie jak Kanban również opiera się na sygnałach, najczęściej w postaci kart. Różnica polega na tym, że w systemie Kanban karty są przyporządkowane do konkretnych maszyn, podczas gdy w CONWIP przydziela się je do linii produkcyjnej. Kart jest tylko kilka, a ich liczba jest stała.
WIP w systemie CONWIP = liczba kart x ilość materiałów w pojemniku
Jak system CONWIP działa w praktyce?

ETAP 1. Wyroby opuszczają magazyn produktów gotowych, a karta/sygnał stamtąd wędruje do magazynu materiałów.
ETAP 2. W magazynie materiałów zostają pobrane odpowiednie surowce i następnie wraz z kartą zostają przekazane na pierwsze stanowisko procesu produkcyjnego.
ETAP 3. Dalej karta wraz ze stopniowo przekształcanym półwyrobem przechodzi przez kolejne maszyny, aż trafi do magazynu wyrobów gotowych.
ETAP 4. Ten wysyła kartę do magazynu materiałów, dając w ten sposób sygnał do „wyciągnięcia” odpowiedniego surowca.
ETAP 5. „Wyciągnięte” surowce trafiają wraz z kartą na produkcję i cały cykl znów się powtarza.
Jakie są podstawowe zalety systemu CONWIP?
W systemie CONWIP:

  • występuje mniejsza liczba kart niż w systemie Kanban,
  • w obszarach, w których w danym momencie nie ma zleceń produkcyjnych zapasy międzyoperacyjne są zerowe – co prawda w systemie Kanban także zdarzają się zerowe zapasy, ale są one praktycznie natychmiast – jeśli jest to możliwe -uzupełniane;
  • generalnie poziom zapasów jest znacznie niższy nie tylko od tego w systemach typu push, ale również od poziomu w systemie Kanban, gdyż w przypadku stosowania systemu CONWIP pełny jest jedynie magazyn wyrobów gotowych;
  • masz zapewnioną skuteczną kontrolę przepływu produkcji, przy mniejszym kapitale zamrożonym w zapasach międzyoperacyjnych.

Kiedy CONWIP sprawdzi się lepiej niż Kanban?
Jeśli w Twoim dziale występuje wiele stanowisk roboczych oddalonych od siebie, zastosuj system Kanban, w przeciwnym razie lepiej u Ciebie się sprawdzi CONWIP z jednym obiegiem kart. Ale wybór właściwego systemu sterowania produkcją zależy również od wielu innych czynników. Jakich? Tego dowiesz się z publikacji „Zarządzanie produkcją w praktyce”.