Przejdź do treści

Jak wyeliminować nadprodukcję przy pomocy systemu Kanban?

 • przez

Jakich 5 korzyści może dostarczyć Ci system Kanban? Kanban to prosty i skuteczny system, pozwalający wyeliminować nie tylko nadprodukcję, lecz również – dzięki wizualizacji komunikacji – liczne błędy w wielu obszarach Twojego strumienia wartości.

Jeżeli w Twoim informatycznym systemie kontroli zapasów stan magazynowy nierzadko nie pokrywa się z rzeczywistością, to możesz liczyć na to, że Kanban usunie ten problem. Dzięki niemu w każdy momencie będziesz miał aktualne i zgodne ze stanem faktycznym dane.

Budujący jest przykład Toyoty, która pokazała jak wiele można zyskać dzięki wdrożeniu systemu Kanban w powiązaniu z innymi narzędziami Lean Manufacturing:

 1. Wzrost produkcji – 30%
 2. Redukcja zapasów – 60%
 3. Redukcja braków – 90%
 4. Redukcja przestrzeni produkcyjnej – 15%
 5. Redukcja liczby operatorów i personelu administracyjno-technicznego – 15%.

Jak zaplanować proces wdrożenia systemu ssącego?

Przygotowanie wdrożenia systemu Kanban powinieneś poprzedzić charakterystyką i analizą wielu czynników istotnych dla Twojego zakładu. Metody i kolejność wprowadzania zmian musisz dopasować do specyfiki Twojej firmy.

A zatem nie próbuj kopiować gotowych wzorców wdrożeń, nawet takich, które sprawdziły się w przedsiębiorstwach o podobnym profilu działalności. Traktuj je jako wskazówkę, a nie żelazne wytyczne!
Taką inspiracją może być dla Ciebie poniższy wykaz zadań, które należy zrealizować w procesie wdrożenia systemu ssącego dla konkretnego strumienia wartości:

 1. Analiza średniego dziennego zapotrzebowania dla strumienia (analiza ABC)
 2. Ustalenie wielkości supermarketu wyrobów gotowych
 3. Ustalenie wielkości opakowania jednostkowego i transportowego (w celu określenia liczności kanbana)
 4. Określenie miejsc i adresów magazynowych
 5. Przygotowanie etykiet do oznaczenia regałów i innych miejsc składowania
 6. Ustalenie liczby kart kanban produkcyjnych
 7. Ustalenie liczby kart kanban dystrybucyjnych
 8. Ustalenie obiegu kart kanban
 9. Określenie czynności i odpowiedzialności
 10. Określenie sposobu przekazywania informacji na karty jednorazowe (wyroby z grupy C)
 11. Przygotowanie procedur planowania (komunikacja i planowanie)
 12. Przygotowanie instrukcji dla pracowników
 13. Projekt i przygotowanie kart kanban produkcyjnych
 14. Projekt i przygotowanie kart kanban dystrybucyjnych
 15. Projekt kart kanban jednorazowych
 16. Projekt i przygotowanie tablic produkcyjnych
 17. Projekt i przygotowanie tablicy dystrybucyjnej
 18. Projekt i przygotowanie tablicy Heijunka
 19. Projekt i przygotowanie pojemników poczty Kanban (produkcyjnej i dystrybucyjnej) wraz z miejscem ich umieszczenia
 20. Przygotowanie planu szkoleń dla pracowników
 21. Szkolenie planistów
 22. Szkolenie pracowników
 23. Dołączanie kart kanban do palet
 24. Rozpoczęcie planowania

Jakich zasad warto przestrzegać, aby wdrożony system funkcjonował prawidłowo?
Jeśli chcesz, aby Twój system działał właściwie, pamiętaj o kilku bardzo istotnych zasadach:

Zasada 1. Nie próbuj wdrażać systemu Kanban jednocześnie we wszystkich zidentyfikowanych strumieniach – najlepiej zdecydować się na początku tylko na jeden z nich.
Zasada 2. Dopilnuj, aby kolejny proces w Twoim strumieniu pobierał materiał z procesu poprzedzającego go.
Zasada 3. Produkuj wyłącznie taką ilość, jaka została pobrana przez następny proces.
Zasada 4. Nie uruchamiaj produkcji bez sygnału kanban.
Zasada 5. Dopilnuj, aby karta kanban była dołączana do rzeczywistych części.
Zasada 6. Nie wysyłaj wadliwych części do następnego procesu.
Zasada 7. Systematycznie sprawdzaj ilość sygnałów kanban w obiegu.
Zasada 8. Okresowo wykonuj pomiary czasu przejścia kart kanban przez poszczególne procesy.

Aplikacja eKANBAN- usprawniająca proces transportu materiałów w zakładzie produkcyjnym