Przejdź do treści

Jak działa supermarket?

 • przez

W tradycyjnych przedsiębiorstwach zapasy gromadzone są w magazynie. Jeśli szef produkcji chce się dowiedzieć, ile produktów faktycznie się tam znajduje, korzysta z bazy informatycznej.

Ale znajdujące się tam dane są często błędne. Pracownik wprowadzający je może się zwyczajnie pomylić albo za rzadko je aktualizować (niewłaściwe ustalenia, standardy, brak czasu, brak chęci). A przecież nie możesz opierać swojej decyzji na niewiarygodnych informacjach! W przedsiębiorstwach wdrażających Kanban zapasy utrzymuje się w tzw. supermarketach. Są to również magazyny, ale inaczej zorganizowane niż tradycyjne. Ich nazwa pochodzi bezpośrednio od dobrze nam znanych z życia codziennego półek sklepowych.

W zwykłym supermarkecie regały z produktami:

 • są praktycznie zawsze zapełnione,
 • mają swoje ilościowe ograniczenie oraz
 • poukładane są zgodnie z zasadą FIFO (z ang. First In First Out – pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu).

Dokładnie tak samo funkcjonują supermarkety w fabrykach. Sygnałem do uzupełnienia zapasu (zawsze w jasno określonej ilości) może być puste pole (często wykorzystywane w supermarketach przystanowiskowych) czy też odczepiona od wydanego wyrobu gotowego karta kanban. W poniższej tabeli znajdziesz różnice między tradycyjnym magazynem a supermarketem.

MAGAZYN
SUPERMARKET
 • trudności w odnalezieniu właściwego wyrobu
 • często ustalony tylko poziom minimalny utrzymywanego asortymentu
 • utrudnione zachowanie FIFO
 • częste rozbieżności w ilości wyrobów między systemem komputerowym a rzeczywistością w magazynie
 • wyroby przypisane do ustalonych miejsc (adresy magazynowe)
 • jasno określony poziom minimalny i maksymalny utrzymywanego wyrobu
 • wyroby umieszczone zgodnie z zasadami FIFO
 • wizualna informacja o obecnym stanie magazynowym

Tab. 1.Różnice między tradycyjnym magazynem a supermarketem

 Zmień magazyn w supermarket!

Przypisz określony asortyment konkretnemu miejscu w supermarkecie. Dzięki temu praktycznie każdy będzie w stanie szybko:

 • stwierdzić brak danego wyrobu,
 • odnaleźć szukany wyrób czy
 • dowiedzieć się z „tablicy dostaw” o planowanym terminie dostarczenia materiałów od dostawcy.

Jeśli stworzysz adresy magazynowe, czyli zakodowaną w prosty sposób informację o miejscu przechowywania wyrobu, będziesz mógł szybciej i łatwiej go zlokalizować.

Wyroby rotujące, czyli te, których Twoja firma sprzedaje najwięcej, ulokuj w sektorach najbardziej dostępnych z punktu widzenia logistyki.
Warto także wyodrębnić w magazynie miejsce składowania zapasu „budowanego” na sezon, czyli przygotowywanego na planowane zwiększone zapotrzebowanie.

Miejsce na niezgodności

Trudno jest zupełnie wyeliminować niezgodności wyrobów/materiałów, dlatego opłaca się już na etapie planowania wyznaczyć dla nich specjalne miejsce w magazynie. Takie rozwiązanie pozwoli Ci uniknąć pomyłek, np. ponownego wysłania do klienta towaru wadliwego, użycia złego jakościowo surowca do produkcji itp. Łatwiej też będziesz mógł identyfikować i klasyfikować niezgodności.

eKANBAN – To aplikacja dostępna on-line, znacząco usprawniająca proces transportu materiałów w zakładzie produkcyjnym

{facebookpopup}