DMAIC

Metoda DMAIC

Metoda ta stosowana jest przy optymalizacji procesów, która wykorzystując analizę statystyczną, która bazuje na faktach, pomaga racjonalnie spojrzeć na problem i zrozumieć jego przyczynę, przez co podmiot wykorzystujący tę metodę może rozwiązać powstały problem. Nazwa metody pochodzi od akronimu angielskich słów  Define – czyli definiowane celów, które mają ulec poprawie ; Measure – czyli pomiar Read more about Metoda DMAIC[…]

6 sigma w procesie wytworczym

Sześć Sigma w procesie wytwórczym

Otwarcie granic dla ludzi, kapitału i towarów wywołało narastającą konkurencję firm. Wyroby o niskiej jakości i niezawodności przestają znajdować nabywców. To właśnie jakość produktów stała się sprawą priorytetową w walce konkurencyjnej. Coraz więcej przedsiębiorstw sięga po nowoczesne metody, narzędzia i techniki projektowania, wytwarzania oraz dystrybucji wyrobów i usług, takie jak SPC, QFD, FMEA, Sześć Sigma Read more about Sześć Sigma w procesie wytwórczym[…]

lean six sigma

Lean Six Sigma

W biznesie często mówi się o dążeniu do najwyższej jakości. Nic w tym dziwnego, gdyż wszyscy jako konsumenci oczekujemy najwyższej jakości produktów, które nabywamy, i usług, z których korzystamy. Chcemy, aby wyroby, które kupujemy, spełniały oczekiwane funkcje, a ich cena odpowiadała funkcjonalności. Kupując usługę, chcemy, aby została zaoferowana w sposób dostępny, prosty i elastyczny. Krótko Read more about Lean Six Sigma[…]

six sigma belt

Six Sigma – mniej niezgodności w procesie produkcji!

Czy mimo stałej kontroli jakości swojego procesu produkcji wciąż nie zadowalają Cię uzyskiwane efekty? Jeśli tak, skorzystaj z metody Six Sigma! Rozwiązanie to łączy w sobie wykorzystanie technik statystycznych z systematycznym szkoleniem personelu. Dzięki tej metodzie możesz osiągnąć poziom 6 sigma, czyli stan, w którym na milion wyprodukowanych wyrobów może wystąpić nie więcej niż 3,4 Read more about Six Sigma – mniej niezgodności w procesie produkcji![…]

metodologia six sigma

Wdrażanie Six Sigma

Wdrażanie Six Sigma w przedsiębiorstwie obejmuje kilka faz: • rozpoznanie – czyli zdefiniowanie problemu; • pomiar – czyli dokonanie miary procesów w przedsiębiorstwie; • analizę – czyli zdefiniowanie przyczyn wad; • usprawnianie – czyli budowę procesów pod kątem poprawy jakości; • kontrolę – czyli stały monitoring efektów działania. Każda z tych faz jest zaprojektowana tak, aby mogła gwarantować firmie systematyczność we wdrażaniu strategii i wykorzystanie Read more about Wdrażanie Six Sigma[…]

Follow us on Facebook!