Przejdź do treści

Pozew o rozwód wzór pisma do pobrania

  • przez

Jakie informacje powinien zawierać pozew o rozwód?

W celu rozpoczęcia procesu rozwodowego małżonek, który chce się rozwieść, powinien złożyć pozew o rozwód.

Pozew o rozwód powinien zawierać następujące informacje:

  1. imię, nazwisko, dokładny adres oraz nr PESEL powoda (czyli osoby domagającej się orzeczenia rozwodu)
  2. imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego (czyli drugiego małżonka)

W pozwie o rozwód należy opisać jakie są żądania powoda, tj:

  1. orzeczenia rozwodu, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie
  2. orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
  3. orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci

W pozwie o rozwód należy uzasadnić przyczyny składania pozwu.

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć:
  1. skrócony odpis aktu małżeństwa
  2. odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci, o ile są małoletnie
Koszt pozwu o rozwód to  600 złotych. Płatność ma postać znaków sądowych, za pośrednictwem portalu e-Płatności lub wpłacając na konto Sądu Okręgowego:
 
Pozew należy złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego  lub wysłać pocztą.

pozew o rozwod wzór pdf do pobrania i wypełnienia

W powyższym wzorze jest zawarty przykładowy adres sądu. Oczywiście w zależności od miejsca składania pozwu adres należy zmienić na właściwy adres Sądu Rejonowego.

Poniżej przykładowy wzór cofnięcia pozwu o rozwód

Wzór cofnięcia pozwu o rozwód pdf