Przejdź do treści

Formularz SD Z2 wzór jak wypełnić

  • przez

Dostałeś darowiznę lub dziedziczysz po kimś z bliskiej rodziny? Złóż formularz podatkowy SD-Z2 aby być uprawnionym do całkowitego zwolnienia z podatku.

Kto może zgłosić druk SD Z2?

Dotyczy to tylko rzeczy i praw majątkowych (majątku), które znajdują się w Polsce. W przypadku gdy znajdują się za granicą – to tylko jeśli jesteś obywatelem Polski albo Polska była twoim stałym miejscem zamieszkania w chwili zawarcia umowy darowizny albo w momencie śmierci osoby, która zostawiła ci spadek (spadkodawcy).

UWAGA! Składasz oddzielny formularz dla każdego majątku, który otrzymałeś. Np. zmarły pozostawił po sobie lokal i pieniądze na koncie banku. Wskazał ciebie w swojej dyspozycji bankowej na wypadek śmierci. Powinieneś  wtedy 2 formularze:

  • pierwszy o lokalu, który dostajesz w spadku,
  • drugi o pieniądzach na koncie w banku, które dostajesz z jego dyspozycji bankowej.

Druk Sd Z2 możesz też złożyć w dowolnym centrum obsługi przy urzędzie skarbowym. Pracownik przekaże twój Druk Sd Z2 do odpowiedniego US. Możesz go też wysłać drogą pocztową.

Formularz SD Z2 – wzór do pobrania, wydrukowania i wypełnienia znajduje się na końcu artykułu

W formularzu SD Z2 przede wszystkim musi się znaleźć NIP lub PESEL oraz data nabycia darowizny oraz data powstania obowiązku podatkowego. W przypadku darowizny darowizny przekraczającej określony limit, jest to więc data otrzymania przedmiotu darowizny.

Darowiznę należy zgłosić poprzez złożenie formularza SD-Z2 – zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych do właściwego urzędu skarbowego. Istotne jest wypełnienie druku SD Z2 i dotrzymanie odpowiedniego terminu. Upewnij się jak prawidłowo wypełnić formularz SD Z2, czyli jak dokonać zgłoszenia otrzymania darowizny, aby uniknąć zapłacenia podatku podatku!

W polu A pkt. 6 (miejsce i cel składania zgłoszenia) wnioskodawca wpisuje dane urzędu skarbowego właściwego ze względu przedmiot darowizny. W przypadku darowizny nieruchomości, użytkowania wieczystego, prawa do lokalu itp. urzędem właściwym będzie Urząd Skarbowy powiązany z lokalizacją nieruchomości. W innych przypadkach np. dotyczących praw majątkowych, rzeczy ruchomych itp. zgłoszenia należy dokonać w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego.

Pobierz formularz SD Z2 w wersji pdf gotowy do wydruku i wypełnienia

Formularz SD Z2 zgłoszenie o darowiznę – wzór pdf