Formularz odstąpienia od umowy wzór pisma pdf

Kiedy mogę wykorzystać formularz odstąpienia od umowy

Osoby, które zawarły umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, mają prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dnii mogą wykorzystać gotowy formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Stosuje się tutaj tzw. prawo do namysłu, umożliwiające konsumentowi zapoznanie się z towarem i racjonalne rozważenie zakupu. Takie prawo nie przysługuje w przypadku zakupów w sklepach tradycyjnych. Trzeba zwrócić uwagę na to, że złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy ( wzór formularza odstąpienia od umowy ) i procedura zwrotu towaru to dwie różne czynności – kupujący nie musi ich wykonywać jednocześnie.

Jak obliczyć maksymalny termin odstąpienia od umowy

Charakter transakcji decyduje o momencie rozpoczęcia biegu terminu 14 dni

W przypadku umowy sprzedaży pojedynczej rzeczy – termin liczymy od otrzymania jej przez kupującego lub osobę przez niego wskazaną.

W przypadku umowy sprzedaży która, obejmuje wiele towarów i które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – 14 dniowy termin liczony jest od daty otrzymania przez kupującego ostatniej zakupionej  rzeczy, partii lub części.

W przypadku umowy sprzedaży która polega na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas – 14 dniowy termin zaczyna bieg od daty otrzymania przez kupującego pierwszej rzeczy.

W przypadku umów jak np. usługi lub zlecenia – 14 dniowy termin zaczyna się od dnia zawarcia umowy.

W przypadku kiedy kupujący nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, może skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeśli jednak w tym czasie sprzedawca przekaże informację o prawie odstąpienia od umowy, to 14dniowy  termin upływa od momentu jej otrzymania informacji.

Istotną rzeczą jest że, aby zachować  termin wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy  przed jego upływem. Nawet jeśli sprzedawca otrzyma wiadomość po upływie terminu to oświadczenie zachowa ważność.

Poniżej do pobrania pusty  formularz oświadczenia o odstąpieniu  od umowy w wersji pdf i doc gotowy do wypełnienia i wydruku.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa doc word

Formularz odstąpienia od umowy i zwrotu towaru pdf

Follow us on Facebook!