Przejdź do treści

Formularz odstąpienia od umowy wzór pisma pdf

  • przez

Kiedy mogę wykorzystać formularz odstąpienia od umowy

Osoby, które zawarły umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, mają prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dnii mogą wykorzystać gotowy formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Stosuje się tutaj tzw. prawo do namysłu, umożliwiające konsumentowi zapoznanie się z towarem i racjonalne rozważenie zakupu. Takie prawo nie przysługuje w przypadku zakupów w sklepach tradycyjnych. Trzeba zwrócić uwagę na to, że złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy ( wzór formularza odstąpienia od umowy ) i procedura zwrotu towaru to dwie różne czynności – kupujący nie musi ich wykonywać jednocześnie.

Jak obliczyć maksymalny termin odstąpienia od umowy

Charakter transakcji decyduje o momencie rozpoczęcia biegu terminu 14 dni

W przypadku umowy sprzedaży pojedynczej rzeczy – termin liczymy od otrzymania jej przez kupującego lub osobę przez niego wskazaną.

W przypadku umowy sprzedaży która, obejmuje wiele towarów i które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – 14 dniowy termin liczony jest od daty otrzymania przez kupującego ostatniej zakupionej  rzeczy, partii lub części.

W przypadku umowy sprzedaży która polega na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas – 14 dniowy termin zaczyna bieg od daty otrzymania przez kupującego pierwszej rzeczy.

W przypadku umów jak np. usługi lub zlecenia – 14 dniowy termin zaczyna się od dnia zawarcia umowy.

W przypadku kiedy kupujący nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, może skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeśli jednak w tym czasie sprzedawca przekaże informację o prawie odstąpienia od umowy, to 14dniowy  termin upływa od momentu jej otrzymania informacji.

Istotną rzeczą jest że, aby zachować  termin wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy  przed jego upływem. Nawet jeśli sprzedawca otrzyma wiadomość po upływie terminu to oświadczenie zachowa ważność.

Poniżej do pobrania pusty  formularz oświadczenia o odstąpieniu  od umowy w wersji pdf i doc gotowy do wypełnienia i wydruku.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa doc word

Formularz odstąpienia od umowy i zwrotu towaru pdf