Przejdź do treści

Druk Z 3 wzór zaświadczenia do pobrania i wydruku

  • przez

Mało znanym , ale ważnym formularzem, który musi wypełnić przedsiębiorca zatrudniających pracowników, jest  Druk Z 3. O co w tym zaświadczeniu chodzi?  Kto ma obowiązek wypełnienia i dostarczenia formularza Z 3? Jak należy wypełnić zaświadczenie ZUS Z3?

Do czego służy druk ZUS Z 3?

To jedno z zaświadczeń składanych przez przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników. Zaświadczenie ZUS Z3 służy głownie do  wyliczania wysokości zasiłku chorobowego, ale również wielu innych świadczeń płaconych  przez ZUS. Druk Z3 jest więc jednym z głównych  dokumentów jeśli chodzi o obliczenie wymiaru np. zasiłku opiekuńczego lub macierzyńskiego pracownika przedsiębiorstwa.

Jakie dane musi zawierać formularz Z 3 opisują szczegółowo odpowiednie normy prawne.

Druk Z 3 jest jednym z głównych  elementów systemu ubezpieczeń i jednym z najbardziej skomplikowanych  formularzy, z którym musi zmierzyć się pracodawca prowadzący przedsiębiorstwo. Dokument sporządza płatnik składek, który zatrudnia mniej niż dwudziestu pracowników, jak i płatnik, który za okres po ustaniu stosunku pracy przekazuje wypłatę zasiłku do ZUS. Druk ZUS Z 3 należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym osobiście lub przez osoby do tego upoważnione. W przypadku gdy pracownik, którego dotyczy dokument, nie jest już zatrudniony u przedsiębiorcy pracodawca nadal jest zobligowany do dostarczenia zaświadczenia. Przedsiębiorca musi jednak wykonać to w urzędzie ZUS zgodnym z miejscem zamieszkania swojego byłego pracownika.

W jakim terminie należy dostarczyć druk Z 3?

W żadnym akcie prawnym nie określono dokładnie daty do której należy złożyć zaświadczenie. najlepszą praktyką ogólnie przyjęta jest dostarczenie druku Z3 tak szybko jak to możliwe. Wszelkie opóźnienia mogą działać na jego niekorzyść. Najczęściej wypłata zasiłku odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia formularza ZUS z3. Jednym z wyjątków jest, gdy pracownik dostaje wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy, a następnie otrzymuje zasiłek chorobowy z ZUS. Wtedy ZUS Z3 przekazywany jest dopiero po wypłacie. Przypadki takie nie są rzadkością, dlatego każdy pracodawca powinien o tym pamiętać.

Zastanawiasz się jak prawidłowo wypełnić formularz? Nawet niewielki błąd może być powodem powodem przyszłych nieprawidłowości. Nawet jeśli popełniliśmy błąd  ZUS w większości przypadków nie wzywa pracodawcy do poprawienia danych w formularzu, najczęściej robi to samodzielnie. W praktyce może to oznaczać zawyżenie podstawy wymiaru zasiłku i to z winy przedsiębiorcy!

Poniżej darmowy druk  Z 3 gotowy do pobrania i wydruku w wersji pdf

Druk Z 3 pdf wzór zaswiadczenia ZUS