Przejdź do treści

Wydanie zewnętrzne wzór: Dokument WZ

  • przez
Dokument WZ

Wydanie zewnętrzne (dokument WZ) jest dokumentem magazynowym, który rejestruje wydanie materiałów bądź towarów z magazynu na zewnątrz firmy, np. na rzecz dostawcy lub klienta. W wielu przypadkach sprzedaż udokumentowana jest najpierw dokumentem WZ, w sytuacji np. kiedy dostawca nie ma uprawnień do wystawiania faktury. Wystawia wtedy druk WZ i na podstawie tego wystawiana jest właściwa faktura.

Wzór dokumentu wydania zewnętrznego pdf doc (word) i xls (excel) można pobrać na końcu wpisu.


Pobierz plik: Dokument WZ wzór PDF

W takich przypadkach do każdego druku WZ należy przygotować fakturę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni bądź inne udokumentowanie sprzedaży. W odwrotnym przypadku nie ma obowiązku wystawiania do każdej faktury dokumentu WZ.

Druk WZ w obrocie magazynowym

Dokumenty WZ są używane w obiegu magazynowym, ponieważ każdy rozchód towarów czy materiałów musi być odpowiednio zarejestrowany, nie będzie on jednak dokumentem księgowym.

Tylko w jednym przypadku  w którym można zaksięgować do KPiR dokument WZ. W sytuacji  kiedy klient otrzyma towar i dokona nim obrotu przez otrzymaniem faktury. W innych przypadkach dokument ten nie będzie stanowił podstawy do zaksięgowania przyjęcia czy też księgowania wydania materiałów.

W jakim celu stosuje się druk WZ?

Druk WZ to dokument mający zastosowanie w obrocie magazynowym. Wówczas każdy rozchód towarów lub materiałów musi zostać odpowiednio udokumentowany. Nie jest to jednak dokument księgowy i nie zawsze wymaga księgowania.

Pojawia się tylko jeden wyjątek od tej reguły. Mowa tutaj o sytuacji, kiedy kupujący otrzyma swój towar i sprzeda go lub dokona nim innego obrotu jeszcze przed wystawieniem faktury. Poza powyższym wyjątkiem, w innych sytuacjach nie jest on wymagany do zaksięgowania.

Wzór dokumentu WZ – elementy druku

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:
  • określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego,
  • określenie stron dokonujących operacji gospodarczej,
  • opis operacji oraz jej wartość,
  • datę dokonania operacji,
  • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
  • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych.

Darmowy wzór dokumentu WZ do pobrania w formacie pdf doc (word) i xls (excel)

Wydanie zewnętrzne wzór pdf

Pobierz wzór dokumnetu WZ 

Dokument WZ wzór doc word (3 kopie na jednym arkuszu)

Wzór wz wydanie materialow na zewnatrz doc do wydruku 3 kopie

Druk wydanie na zewnątrz xls excel

Druk WZ wzor wydanie na zewnatrz xls excel