Przejdź do treści

Zasady dobrego gospodarowania 5S

  • przez

Twoi pracownicy tracą mnóstwo czasu na poszukiwanie właściwych narzędzi? To wcale nie musi tak długo trwać! Skorzystaj ze sprawdzonej techniki na organizację stanowisk roboczych, stosowanej przez wiodące firmy produkcyjne. Dzięki wdrożeniu zasad 5S znacznie skrócisz czas pracy na każdym stanowisku.

5S to cały system, którego celem jest odpowiednia organizacja miejsc pracy uwzględniająca wymogi ergonomii oraz błyskawiczny dostęp do potrzebnej informacji. Jest to podstawa oraz najważniejszy element dobrego i efektywnego zarządzania produkcją.
W praktyce 5S to ciągłe doskonalenie warunków pracy, które umożliwia:

  • poprawę jakości,
  • wprowadzanie korzystnych innowacji,
  • obniżkę kosztów.

W efekcie możliwe jest racjonalizowanie procesów, usprawnianie komunikacji, w tym obiegu dokumentów.

5S – TPM – ISO
5S to nieustanne ulepszanie każdego miejsca, np. hali produkcyjnej czy montażowej, warsztatu, magazynu, biura. 5S to również pierwszy krok do wdrożenia systemu TPM (Total Productive Maintanance), którego głównym celem jest zapewnienie wysokiej sprawności maszyn i urządzeń. Zasady 5S stanowią też bazę do skutecznego wdrożenia i utrzymania zintegrowanych systemów jakości, których podstawę stanowią normy serii ISO 9000:2000, ISO 14000, a także jest to podstawowe narzędzie w przypadku wdrożenia koncepcji Lean.

Dlaczego warto stosować zasadę 5S?
Jeśli kiedykolwiek próbowałeś zreorganizować stanowiska pracy, to na pewno wiesz, że wszelkie półśrodki działają tylko na krótką metę. Generalne porządki raz na jakiś czas niczego nie załatwią. Po paru dniach pracownicy znów będą tracić czas na poszukiwanie właściwego oprzyrządowania, a zużyte narzędzia staną się przyczyną produkcji braków. Jeśli chcesz, aby raz stworzone standardy były utrzymane, powinieneś skorzystać ze sprawdzonej kompleksowej techniki, którą z powodzeniem stosują wiodące firmy produkcyjne – zasady 5S.

Projekt wdrożenia 5S jest sporym przedsięwzięciem, dlatego sygnał do jego wprowadzenia powinien wyjść z góry. To kierownictwo podejmuje najczęściej decyzję o wdrożeniu 5S i wyznacza w tym celu osobę odpowiedzialną. Również Ty jako szef produkcji możesz zainicjować zmiany, wysuwając wniosek do zarządu o wdrożenie 5S w przedsiębiorstwie.

5 poziomów organizacji stanowiska pracy:
1S – SEIRI – Sort – SELEKCJA
2S – SEITON – Set in Order – SYSTEMATYKA
3S – SEISO – Sweep, Shine – SPRZĄTANIE
4S – SEIKETSU – Standardize – STANDARYZACJA
5S – SHITSUKE – Sustain – SAMODYSCYPLINA

Zasadę 5S zawdzięczamy firmie motoryzacyjnej, Toyocie. Ale ona sprawdza się ona również w innych branżach! Wprowadź pięć prostych zasad i zapewnij porządek na stanowiskach roboczych w Twoim dziale.