Przejdź do treści

Zasada 5S – zapewnij porządek na stanowisku roboczym

  • przez

Dlaczego warto stosować zasadę 5S? Jeśli kiedykolwiek próbowałeś zreorganizować stanowiska pracy, to na pewno wiesz, że wszelkie półśrodki działają tylko na krótką metę. Generalne porządki raz na jakiś czas niczego nie załatwią.

Po paru dniach pracownicy znów będą tracić czas na poszukiwanie właściwego oprzyrządowania, a zużyte narzędzia staną się przyczyną produkcji braków. Jeśli chcesz, aby raz stworzone standardy były utrzymane, powinieneś skorzystać ze sprawdzonej kompleksowej techniki, którą z powodzeniem stosują wiodące firmy produkcyjne – zasady 5S.

Oto 5 poziomów organizacji stanowiska pracy:
1S – SEIRI – Sort – SELEKCJA
2S – SEITON – Set in Order – SYSTEMATYKA
3S – SEISO – Sweep, Shine – SPRZĄTANIE
4S – SEIKETSU – Standardize – STANDARYZACJA
5S – SHITSUKE – Sustain – SAMODYSCYPLINA

Zasadę 5S podobnie jak wiele innych dobrych technik produkcyjnych zawdzięczamy firmie motoryzacyjnej, Toyocie. Ale ona sprawdza się rownież w innych branżach. Wprowadź pięć prostych zasad, a raz na zawsze zapewnisz porządek na stanowiskach roboczych w Twoim dziale.
Jak przeprowadzić selekcję, systematykę i sprzątanie na stanowisku roboczym?

Zasada 1S – Selekcja
Przeprowadź przegląd stanowiska i pozostaw na nim tylko przedmioty niezbędne do wykonywania pracy. Zacznij od sporządzenia listy przedmiotów znajdujących się na stanowisku. Pamiętaj o uwzględnieniu nie tylko narzędzi, przyrządów, ale także pojemników czy innego wyposażenia – ta lista posłuży Ci później do inwentaryzacji oraz kontroli. Następnie oceń, które przedmioty są potrzebne ciągle, które od czasu do czasu, które bardzo rzadko, a z jakich operator nie korzysta wcale i są właściwie niepotrzebne na stanowisku. Przedmiotów zbędnych należy się pozbyć ze stanowiska roboczego – przenieść na właściwe im miejsce w magazynie lub innym wydzielonym obszarze.

Zasada 2S – Systematyka
Znajdź właściwe miejsce dla każdego przedmiotu na stanowisku. Kieruj sie zasadą : miejsce na wszystko, wszystko na miejscu. Stwórz wizualny system przechowywania narzędzi i materiałów. Doskonałą pomocą na tym etapie są tablice cieni. Te obrazkowe „półki”, które dostarczą natychmiast informacji o dostępności przedmiotów, mogą zostać przygotowane przez samych pracowników w ramach warsztatów 5S. Zorganizuj przestrzeń roboczą zgodnie z zasadami ergonomii. Przedmioty używane stale lub bardzo często należy umiejscowić w zasięgu ręki. Narzędzia i materiały stosowane rzadziej powinny również znaleźć swoje miejsce w obrębie stanowiska, ale mogą być przechowywane nieco dalej.

Zasada 3S – Sprzątanie
Oczywiście operator powinien dbać każdego dnia, aby stanowisko jego pracy było utrzymywane w nienagannej czystości. Ale zasada 3S ma nieco szersze znaczenie. W ramach gruntownych porządków w obrębie stanowiska, które można połączyć z przeglądem i konserwacją urządzenia, pracownik powinien również przeprowadzić analizę źródeł zanieczyszczeń i dążyć do ich eliminacji.

Jakie działania pozwolą utrzymać pozytywny efekt S1, S2 i S3?

Zasada 4S – Standaryzacja
Stwórz odpowiednie procedury dokonywania przeglądu, organizowania i sprzątania stanowiska. Zasady wykonywania tych czynności powinny być jednoznacznie opisane. Opracuj odpowiednie listy kontrolne i instrukcje. I stale je uaktualniaj! Jeśli operator będzie chciał coś usprawnić w obszarze swojego stanowiska, zmienić miejsce składowania przedmiotów, wprowadzić nowy system wizualizacji, to niech jego rozwiązanie stanie się nowym standardem. Pamiętaj, aby po weryfikacji uaktualnić procedury, instrukcje i listy. Dopiero wtedy zapewnisz sobie utrzymanie nowych standardów organizacji pracy.

Zasada 5S – Samodyscyplina
Zaangażuj pracowników we wdrożenie nowych zasad. Operator, który uczestniczy w organizacji stanowiska roboczego i sam zgłasza propozycje usprawnień, będzie związany z nowym rozwiązaniem. Ale poza tym sprawdzaj również, czy nowe standardy są przestrzegane. Zaplanuj system kontroli i audytów.