Przejdź do treści

Jak zorganizować warsztaty 5S?

 • przez

Z jakich etapów składają się warsztaty 5S? Zasady 5S to doskonały i tani sposób, który pozwoli Ci zapewnić porządek na stanowiskach roboczych w Twoim dziale. Będzie tak pod warunkiem że, właściwie wdrożysz to narzędzie.

Oczywiście możesz rozdać swoim pracownikom karteczki i powiedzieć: od dziś macie organizować swoje stanowiska pracy według spisanych tu zasad.

Zasady 5S:
1S – selekcja – seiri (sort)
2S – systematyka – seiton (set in order)
3S – sprzątanie – seiso (sweep, sine)
4S – standaryzacja – seiketsu (standardize)
5S – samodyscyplina – shitsuke – (sustain)

Jednak nic tą drogą nie osiągniesz poza irytacją pracowników. Trzeba im pokazać, jak powyższe zasady zastosować w praktyce i temu właśnie mają służyć specjalne warsztaty 5S.

Oto 5 etapów warsztatów 5S:

 1. Podział przedmiotów na stanowisku roboczym na potrzebne i zbędne.
 2. Oznaczanie rzeczy niepotrzebnych.
 3. Sprzątanie i czyszczenie.
 4. Stworzenie systemu składowania narzędzi.
 5. Przeprowadzenie auditu 5S.

Jak podzielić przedmioty na stanowisku roboczym?

Najpierw Twoi pracownicy powinni podzielić znajdujące się w ich miejscu pracy rzeczy na potrzebne i niepotrzebne. Przedmioty zbędne, nienadające się do użytku należy usunąć. Narzędzia zepsute trzeba oznaczyć kartą zgłoszenia narzędzia do naprawy lub regeneracji .
Następnie rzeczy potrzebne, czyli te, których operator używa stale z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz na miesiąc dzieli się na 3 grupy:

 • stosowane codziennie,
 • stosowane raz na tydzień,
 • stosowane raz na miesiąc.

Rzeczy potrzebne, ale używane rzadziej należy opisać czerwoną etykietą i odnieść do magazynu, który w tym celu został wcześniej wyznaczony.
Dopilnuj, aby podczas selekcji Twoi operatorzy spisywali faktyczny stan narzędzi i wyposażenia na swoim stanowisku. Niech notują, czego im brakuje, co jeszcze jest potrzebne do efektywnej pracy.

A dalsze kroki?
Jeśli chcesz wiedzieć:

 • jak rozmieścić narzędzia w gnieździe,
 • co zrobić, aby sprzątanie i czyszczenie stanowiska roboczego przebiegało sprawnie,
 • jak stworzyć system składowania narzędzi,
 • kto powinien przeprowadzać audit 5S,