Przejdź do treści

Mapowanie Strumienia Wartości – Analiza

1. Mapowanie strumienia wartości –  definicja VSM:

Technika polegająca na mapowaniu (czyli opisywaniu w sposób graficzny) jak wygląda przepływ wartości z perspektywy Klienta w procesach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Celem zastosowania mapowania strumienia wartości jest takie połączenie wszystkich podejmowanych działań i realizowanych procesów produkowania i dostarczenia wyrobów iusług aby zobrazować i zrozumieć, w jaki sposób przez firmę przepływa strumień wartości dla Klientów.

Dzięki zmapowaniu przepływu, organizacja potrafi zidentyfikować miejsca występowania marnotrawstwa i po wykonanej analizie zaprojektować sposób na ich zredukowanie, ograniczeniu lub całkowitą eliminację.  Celem nie jest samo „mapowanie procesu”, ale wdrożenie „przepływu dodającego wartość”, aby przygotować organizację do wdrożenia programu działań naprawczych np.: KAIZEN, Lean Manufacturing, Lean Thinking, Six Sigma.

2. Korzyści wynikające z zastosowania analizy VSM:

 • zobrazowanie przepływu informacji i zasobów w firmie dzięki czemu identyfikacja marnotrawstwa w firmie a co za tym idzie obniżenie kosztów,
 • zintegrowanie wskaźników zakładu z potrzebami klienta, maksymalizacja wartości dodanej dla odbiorcy,
 • skrócenie czasu przepływu produktu lub usługi przez firmę nawet do 80%,
 • zwiększenie płynności finansowej firmy,
 • poprawa organizacji pracy w przedsiębiorstwie.
Analiza VSM

3. Założenia mapowania strumienia wartości:

 • zdefiniowanie aktualnych procesów (dróg wyrobów) w kierunku od klienta do dostawcy, wskazując kluczowe miejsca i informacje w procesach,
 • przeorganizowanie przepływów, odnalezienie marnotrawstwa i ich źródeł w procesach i zdefiniowanie stanu przyszłego na zasadzie szczupłego wytwarzania,
 • skoncentrowanie się na zachowaniu płynności przepływów i dążeniu do ciągłego doskonalenia aktualnych stanów doskonalonych procesów.

 4. Na mapie znajdują się informacje o:

 • sposobie komunikacji z klientem,
 • wymaganiach odbiorcy,
 • zapotrzebowaniu klientów i jego zmienności,
 • formie i czasie trwania przepływu informacji wewnątrz firmy,
 • zapasach szczegółach procesu wytwarzania,
 • czasie realizacji zlecenia,
 • czasie jaki jest potrzebny na uzyskanie gotówki od klienta (płynność finansowa, Lead Time – L/T).

 5. VSM składa się z 3 etapów:

 • ETAP 1 – VSA – Value Stream Analysis – diagnoza stanu istniejącego, analiza obecnego stanu strumienia wartości,
 • ETAP 2 – VSD – Value Stream Designing – wizja stanu przyszłego, budowa docelowego stanu strumienia wartości,
 • ETAP 3 – VSP – Value Stream Work Plan – plan doskonalenia i wdrożenia rozwiązań.

 6. Mapa stanu obecnego przedstawia:

 • stan strumienia wartości w konkretnej chwili, dla reprezentanta i przeciętnego zapotrzebowania,
 • charakterystykę kluczowych dostawców strumienia,
 • charakterystyki kluczowych odbiorców lub grupy klientów strumienia.

 7. Mapowanie to narzędzie, które pozwala:

 • zbudować system zarządzania procesem realizacji zlecenia,
 • określić zasady obsługi klientów, planowania, zaopatrywania, zarządzania zapasami i przepływem w procesie wytwórczym,
 • stworzyć krótko– (rok), jak i długoterminowy (kilka lat) plan doskonalenia,
 • zbudować strategię produkcyjno-logistyczną.