Przejdź do treści

Zadania lidera zespołu produkcyjnego

 • przez

Lider zespołu produkcyjnego to nie dodatkowy, sztucznie tworzony wakat. Jeśli coraz częściej zastanawiasz się, jak zdążyć ze wszystkimi obowiązkami, rozwiązaniem Twoich problemów może być właśnie przekazanie wybranych zadań takiemu zaufanemu pracownikowi.

Lider zespołu produkcyjnego to funkcja, która wynika z najistotniejszych potrzeb samej organizacji procesów w Twoim przedsiębiorstwie. Jeśli chcesz sprawniej kierować produkcją i mieć więcej czasu na zajęcie się najważniejszymi zadaniami, wyznacz liderów i korzystaj z ich pomocy. Szybko przekonasz się, jak bardzo ułatwi to Twoją pracę!

Gdzie jest miejsce lidera? Na określonym, wydzielonym odcinku w strumieniu wartości. Strumień wartości to wszystkie czynności (dodające i niedodające wartości) niezbędne do przeprowadzenia grupy/rodziny produktów przez cały charakterystyczny dla nich proces. Z jednej strony od zamówienia złożonego przez klienta, poprzez planowanie i harmonogramowanie produkcji, zakup komponentów, wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie, aż do dostarczenia wyrobu gotowego do finalnego odbiorcy. Z drugiej strony od charakterystyki zamówień finalnych konsumenta do zaopatrzenia jego dostawcy, i dalej w głąb łańcucha dostaw, aż do przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem surowców i wstępną ich obróbką.

Manager strumienia

Jeżeli przedsiębiorstwo, w którym pracujesz, jest zarządzane zgodnie z koncepcją Lean, to na czele każdego ze zidentyfikowanych strumieni wartości powinien stać Manager strumienia. Kieruje on całym strumieniem, począwszy od wpłynięcia zamówienia klienta do jego finalnej realizacji. Manager dba również o właściwe zaopatrzenie w całym strumieniu.
W Twoim strumieniu wartości określone grupy ludzi odpowiadają za realizację poszczególnych etapów wykonania zamówienia. Na czele zaś każdego takiego zespołu stoi właśnie lider.

Wybór lidera zespołu

Liderem zespołu najczęściej zostaje pracownik produkcji, który ma kilkuletni staż pracy w danym obszarze procesu wytwórczego. Bardzo ważne jest tu doświadczenie – wybrana przez Ciebie osoba powinna znać warunki pracy na maszynach/stanowiskach, które odtąd mają jej podlegać.

Rozpoznanie lidera

Dobrym kandydatem na lidera zespołu produkcyjnego będzie pracownik energiczny, który wykazywał największe zaangażowanie podczas realizowanych projektów usprawnień, potrafi porozumieć się z pracownikami, a ci go szanują i ufają mu.
Wybrana przez Ciebie osoba musi mieć dobry kontakt ze swoimi kolegami z pracy i być przez nich szanowana. Powinna też dobrze identyfikować procesy realizowane w firmie. Dzięki temu łatwiej przejmie obowiązki lidera. Oceniając, czy dany pracownik jest odpowiednim kandydatem na lidera zespołu, rozważ następujące elementy:

 • kilkuletni staż,
 • cechy przywódcze (asertywność),
 • poczucie własnej wartości,
 • proaktywność,
 • samodzielność,
 • pozytywne myślenie,
 • umiejętność tworzenia wizji,
 • zdolność i wola ciągłego uczenia się,
 • intuicja,
 • posiada zaufanie członków zespołu,
 • cieszy się poważaniem członków zespołu,
 • umiejętność motywowania pracowników,
 • nieformalny przywódca grupy.

W czym może pomóc Ci lider?

Główną funkcją takiej osoby byłoby dbanie o prawidłową realizację zadań wynikających
z celów postawionych jej strumieniowi wartości. Twój lider mógłby:

 • utrzymywać obszar, tzn. zespół podległych mu ludzi i maszyny, w stanie zapewniającym dostawy na czas, wymaganą jakość (produktu i informacji), minimalny koszt,
 • poszukiwać możliwości usprawnień w podległym obszarze oraz diagnozować powstałe problemy,
 • utrzymywać i rozwijać techniki stosowane w obszarze, np. narzędzia Lean,
 • motywować pracowników wewnątrz obszaru i planować ich rozwój.

Wybrany pracownik wspierałby członków swojego zespołu, służył im radą i motywował do lepszej realizacji powierzonych im zadań i zgłaszania pomysłów usprawnień. To jemu w pierwszej kolejności pracownicy zgłaszaliby problemy zidentyfikowane na stanowiskach roboczych. I to on samodzielnie zajmowałby się rozwiązywaniem tych zagadnień lub wspólnie z zespołem wypracowywałby działania doskonalące.

Team Lider to również kanał komunikacyjny pomiędzy Tobą a operatorami i ewentualnie – jeśli nadasz mu takie uprawnienia – pracownikami innych działów. Jeśli zależy Ci na zaangażowaniu operatorów w proces usprawnień i zmian, musisz zapewnić właściwy przepływ informacji od i do pracowników.