Przejdź do treści

Wizualizacja dokumentacji

 • przez

Wizualizacja to przedstawienie w jasny i czytelny sposób zasad i reguł obowiązujących w przedsiębiorstwie. Dzięki temu procesy te są zrozumiałe dla każdego z pracowników firmy.

Chcesz dowiedzieć się, jakie czynności powinna wykonać firma wprowadzająca metody wizualizacji dokumentacji?

Nowe formy komunikacji poprzez wizualizację wprowadzają głęboką transformację stosunków między ludźmi a wiedzą. Możemy to ująć w następujące zagadnienia:

 • Pracownicy są bezpośrednio zaangażowani w zarządzanie wiedzą i opracowywanie własnych metod pracy.
 • Wizualizacja dokumentacji w miejscu pracy tworzy dziedzinę wiedzy, w której wymiana informacji i tworzenie zasad postępowania mają bezpośredni wpływ na zrozumienie wykonywanej pracy.

Wizualizacja dokumentacji ma dwie zalety:

 • autonomia i mobilność pracowników są większe i tym samym ułatwiają osiągnięcie lepszej jakości i produktywności, jak również zmniejszają nieproduktywne funkcje mediacji w relacjach z personelem nadzorującym – zrozumienie tematu,
 • widoczność norm i standardów staje się decydującym czynnikiem udziału pracowników w ciągłym postępie.

Firma, która wprowadza metody wizualizacji dokumentacji, powinna określić:

 • zakres działania rozpowszechniania wiedzy,
 • wybrać wizualne metody dystrybucji dokumentacji,
 • stworzyć system szybkiego uaktualniania informacji,
 • promować udział pracowników w innowacjach.

Przykłady stosowania informacji wizualnej w procesie zarządzania (procedury, tabele, rysunki, zdjęcia etc):

Organizacja produkcji:

 • Instrukcje stanowiskowe dla różnych wariantów procedur oraz stosowane zakresy tolerancji.
 • Standardy pracy (skrótowy wizualny opis wykonywanej czynności).
 • Planowanie czasu wykonywania czynności wraz z lokalizacją urządzeń i dostępnością narzędzi.
 • Proste instrukcje jak sprawdzać zgodność wyrobu z dokumentacją.
 • Procedury przeprowadzania audytów na stanowiskach pracy i liniach technologicznych.
 • Oznaczanie wyrobów (dochodzących i wychodzących z gniazda produkcyjnego).
 • Oznaczanie poziomów zapasów materiałowych przy stanowiskach operatorskich, zarówno na polach odkładczych, jak i w magazynach.
 • Instrukcje bezpieczeństwa.

Proces technologiczny:

 • Instrukcje technologiczne.
 • Instrukcje obsługi urządzeń.
 • Instrukcje przeprowadzania napraw.
 • Monitoring przeglądów serwisowych.
 • Plan przepływu produktu wraz z oznaczeniami.
 • Schemat technologiczny.
 • Procedury ogólne wewnątrzzakładowe.

Materiały:

 • Specyfikacja materiałowa.
 • Wykaz materiałów dla danego procesu (operacji).
 • Procedury pakowania.
 • Identyfikacja materiałów niezgodnych z dokumentacją i materiałów spełniających procedury jakościowe.