Przejdź do treści

Szkolenie nowego operatora

  • przez

Kiedy zatrudniasz nowego operatora czy pracownika linii produkcyjnej, chcesz jak najszybciej zacząć wykorzystywać jego potencjał w 100%. Jednak z reguły zanim taka osoba zapozna się z organizacją Twojej firmy i specyfiką realizowanych na produkcji zadań, mija sporo czasu.

Jak przyspieszyć ten proces? Zaplanuj i zorganizuj system szkoleń dla nowo zatrudnionych!

Szkolenie krok po kroku

ETAP 1. Szkolenie wstępne prowadzone przez szefa produkcji.
Szef produkcji lub jego zastępca przedstawia nowo zatrudnionemu pracownikowi:

  • pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie produkcją: zmianowych, brygadzistów,
  • proces realizacji zlecenia od zamówienia do wysyłki,
  • sposób rozliczania czasu pracy,
  • sposób oceny jakości pracy,
  • zasady premiowania,
  • obowiązujący SZJ.

ETAP 2. Szkolenie prowadzone przez Mistrza obszaru/szefa zmiany/brygadzistę.
Zapoznaje on szczegółowo pracownika ze specyfiką procesu i organizacją produkcji przedsiębiorstwa. Od tej pory Mistrz obszaru/szef zmiany/brygadzista staje się opiekunem nowo zatrudnionego na czas adaptacji i szkolenia. Nowo zatrudniony pracownik otrzymuje folder szkoleniowy.

ETAP 3. Zapoznanie nowego pracownika ze szczegółową organizacją stanowiska /obszaru, na którym będzie pracował.
Za zapoznanie pracownika z obowiązkami oraz realizacją zadań na ww. stanowisku odpowiedzialny jest Mistrz/szef danego obszaru. Na tym etapie szkoleń można z powodzeniem wykorzystać istniejące karty standaryzacji. Mistrz zapoznaje pracownika ze wszystkimi dokumentami znajdującymi się w obszarze. Nowo zatrudniony przed rozpoczęciem pracy na stanowisku ma obowiązek przejścia stanowiskowego szkolenia z bhp (także, HACCP jeśli Twoje przedsiębiorstwo działa w branży spożywczej).

ETAP 4. Obserwacja pracy Mistrza.
Na tym etapie nowy pracownik tylko się przygląda metodom i kolejności zadań realizowanych na stanowisku. Poza bezpośrednią obserwacją pracy Mistrza do celów szkoleniowych można wykorzystać film video przedstawiający realizację zadań.

ETAP 5. Realizacja zadań na stanowisku pod nadzorem Mistrza.

ETAP 6. Samodzielna praca nowozatrudnionego.
Mistrz obserwuje pracownika, sprawdza i kontroluje (co 1 godz.), czy praca jest realizowana zgodnie ze standardami i czy pozostałe obowiązki są wypełniane prawidłowo.

ETAP 7. Egzamin na 2. stopień.
Szkolenie kończy się egzaminem na 2. stopień. Jeśli pracownik nie zda egzaminu na stopień 2., powinien odbyć kolejne szkolenie pod nadzorem mistrza, a następnie ponownie przystąpić do testu. Jeżeli i tym razem nie spełni stawianych przed nim wymagań, masz prawo go zwolnić.

W przypadku, gdy Twój pracownik przejdzie pozytywnie weryfikację umiejętności, możesz zorganizować dalszy rozwój jego kompetencji przez nowe szkolenia kończące się egzaminami na kolejne stopnie, zgodnie ze ścieżką rozwoju przyjętą w Twojej firmie.

ETAP 8. Po zdanym egzaminie stopnia 2. pracownik ma prawo przechodzić kolejne szkolenia kończące się egzaminami na kolejne stopnie (zgodnie ze ścieżką rozwoju zawartą w folderze szkoleniowym).