Przejdź do treści

ROI – zwrot z inwestycji

  • przez

Otwierając jakikolwiek biznes, inwestując swoje pieniądze w pewne przedsięwzięcie chcemy wiedzieć czy w ogóle pomysł ten okaże się opłacalną inwestycją i czy warto w to wkładać swoje pieniądze.

Oczywiście to czy pieniądze uda się nam odzyskać z zyskiem zależy od wielu czynników mikro i makroekonomicznych. Istnieją jednak sposoby, które umożliwiają prognozowanie czy biznes może się powieźć oraz na jakie zyski w jakim czasie możemy liczyć.

ROI czyli z angielskiego return on investment oznacza obliczanie zwrotu z inwestycji – zarówno wysokości jak i czasu kiedy to nastąpi. Obliczanie tej wartości jest niezwykle ważne, gdyż może podpowiedzieć inwestorowi czy w ogóle warto powierzać swoje pieniądze w badany interes.

Obliczając ROI musimy wziąć pod uwagę takie wartości jak zysk netto, kapitał oraz wysokość prognozowanych przychodów ze sprzedaży. Wysokość ROI to iloraz zysku netto do kapitału lub też iloczyn zysku netto do przychodów ze sprzedaży oraz przychodów ze sprzedaży do kapitału.

O ile spojrzenie na finanse mikroprzedsiębiorstwa jest zadaniem niezbyt trudnym i każdy właściciel takiej firmy widzi czy biznes przynosi dochody czy raczej wiąże się ze stratami, to zarządzanie dużym przedsiębiorstwem nie jest już tak proste i do tego by ocenić rentowność takiego przedsiębiorstwa, zarządcy, prezesi i właściciele muszą korzystać z wielu wskaźników ekonomicznych ułatwiających ocenę działań firmy.

Wykorzystując wskaźnik ROI możemy dowiedzieć się między innymi jaką część zysk operacyjny stanowi w zrealizowanej przez firmę sprzedaży. Gdy wskaźnik wzrasta oznacza to, że każda sprzedana sztuka kreuje coraz to większy zysk dla firmy.

Obliczając ten wskaźnik możemy również dowiedzieć się ile razy dana jednostka wartości kapitału ulega przekształceniu w przychody ze sprzedaży – gdy wskaźnik wzrasta, można stwierdzić, że firma coraz to intensywniej wykorzystuje swój majątek.

Wartości okazywane przez wskaźnik ROI mogą być bardzo przydatne dla firmy, a jej właściciel może na podstawie tego wskaźnika podjąć decyzję o zaprzestaniu lub rozpoczęciu działalności, co pozwoli zachować bezpieczeństwo pod względem inwestowanych pieniędzy.