Przejdź do treści

Prognozowanie – podstawa dobrego planu

  • przez

Do ustalania realnych celów swojej produkcji potrzebujesz właściwych prognoz. To właśnie w oparciu o nie zapadają decyzje na każdym szczeblu zarządzania przedsiębiorstwa. Dlatego tak istotne jest, aby prognozy były wiarygodne i tworzone z dużą dokładnością.
Prognozy to sposoby przewidywania, w jaki sposób będą kształtowały się w przyszłości procesy lub zdarzenia. To również zbiór informacji o tych zjawiskach i warunkach panujących w otoczeniu firmy.

Do opracowywania prognoz możesz wykorzystać przede wszystkim dane historyczne, a w mniejszym stopniu dane wynikające z subiektywnego przeświadczenia co do kształtu zjawisk w przyszłości.
W przypadku ustalania prognoz sprzedaży trzeba przeprowadzić również odpowiednie badania marketingowe oraz uwzględnić planowane akcje promocyjne.

2 parametry składowe prognozy

Dane, które czerpiesz z prognozy, są wynikiem 2 składowych parametrów:
systematycznego – to rezultat działania trwałego układu czynników i prawidłowości oraz
czynnika losowego.

Zatem podczas opracowywania prognozy trzeba koniecznie odseparować od siebie te 2 czynniki, tak aby uniknąć jej zafałszowania przez zdarzenia istotne, ale wyjątkowe. Pamiętaj, że to, co miało znaczny wpływ na badany parametr w przeszłości, a zdarzyło się tylko raz i istnieją znikome szanse na to, że się powtórzy po raz kolejny, nie powinno zaważyć na tworzonych przez Ciebie prognozach.

Przykład
W przypadku przewidywania sprzedaży w przedsiębiorstwie Y pod uwagę wzięto czynniki, które zachwiały nią w analogicznym okresie:
Wewnętrzne problemy systemu produkcyjnego firmy Y.
Kłopoty z surowcem (owocami) – z jednej strony kontrahenci mieli problemy z terminowością dostaw oraz jakością surowców, z drugiej – pogorszyła się ich dostępność na rynku (wynik suszy).
Odwrócenie trendów sprzedaży wyrobów komplementarnych oraz substytutów, wynikające z zaistnienia wyjątkowego zdarzenia (rekordowo upalne lato).
Problemy z wydajnością systemu produkcyjnego konkurentów.

Pamiętaj, że funkcjonalność prognoz nie polega na objaśnieniu przyczyn tego, co się zdarzy, lecz na przewidywaniu zaistnienia określonych zjawisk.

Po co prognozować?

Można wymienić kilka podstawowych funkcji prognoz.
Przygotowują – stanowią podstawę do planowania.
Aktywizują – poprzez zawarte w nich informacje motywują do określonego działania lub jego zaniechania.
Informują – o zmianach, które mają nastąpić w otoczeniu.