Przejdź do treści

Optymalizacja działań logistycznych

 • przez

Jeśli chcesz wyeliminować błędy, niekompetencję i powtarzanie tych samych zadań przez wielu pracowników, ograniczyć do minimum czynności uzgadniania, sprawdzania czy zatwierdzania i uprościć proces logistyczny powinieneś zwiększyć kompleksowość pracy, którą wykonuje jeden pracownik. Idealnie by było, gdyby konkretna osoba prowadziła daną sprawę od przyjęcia zlecenia po jego zakończenie.

Myślisz, że to nierealne i nieefektywne w sytuacji, gdy proces logistyczny jest zbyt rozbudowany? Przecież jednego pracownika może zastąpić zespół zadaniowy zwany również procesowym!

Oto zalety takiego rozwiązania:

 1. Zespół współgrających ze sobą pracowników ma pełną kontrolę nad pracą realizowaną w ramach procesu logistycznego.
 2. Uproszczony jest przepływ informacji, gdyż obejmuje tylko jedną grupę pracowników, którzy potrafią zastąpić się nawzajem, jeśli wystąpi taka potrzeba.
 3. Zintegrowane: rotacja pracy, rozszerzenie funkcji czy wzbogacenie w ramach zadań w zespołach sprawiają, iż pracownicy są bardziej podatni na zmiany, a wydajność ich pracy znacznie wzrasta.
 4. Dzięki delegowaniu uprawnień decyzje są podejmowane znacznie wcześniej, a ewentualne problemy rozwiązywane są zaraz po ich wystąpieniu. Tak więc mimowolnie wzrasta szybkość reakcji na zachodzące potrzeby.
 5. Zespół wie więcej. Wiedza członków zespołu sumuje się. Zespół zdolny jest wypełnić luki, które uszły uwagi jednostki.
 6. Zespół mobilizuje. Oddziaływanie dyskusji zespołowej wykracza poza pojedyncze opinie. Dynamika zespołu wywiera wpływ na innych, a tym samym rośnie poziom wydajności. Uważać trzeba jednak na niekorzystne myślenie grupowe.
 7. Działanie w zespole wyzwala efekt synergii (zasada: 2 + 2 > 4).

Zespoły zadaniowe to rozwiązanie, które ma wiele niezaprzeczalnych zalet, jednak pamiętaj, że nie zawsze opłaca się je stosować. Jak określić, kiedy warto? Kieruj się prawem Yerkesa-Dodsona!

Relatywnie wysoki poziom pobudzenia motywacyjnego (a z takim mamy do czynienia podczas pracy zespołowej) sprzyja sprawnemu wykonywaniu zadań łatwych, prostych i dobrze przez jednostkę wyuczonych. Zadania trudne, złożone i nietypowe lepiej wykonuje się w stanie niskiego pobudzenia.

W praktyce najlepiej przestrzegać 5 poniższych prawidłowości.

 1. Zadania nietrudne lub wyuczone są optymalne dla pracy zespołowej.
 2. Im trudniejsze lub nietypowe zadania, tym wydajność pracy w zespole maleje.
 3. Nie każdy nadaje się do pracy zespołowej, niektórym współudział w zespole wyraźnie przeszkadza, nie zmuszaj więc do współpracy.
 4. W zespole nie da się niejednokrotnie określić wpływu indywidualnej pracy, stąd pojawia się tak zwane próżniactwo społeczne. Niektóre jednostki czują się zwolnione od obowiązku aktywnego uczestniczenia w działaniach zespołu. Motywuj wszystkich do zrównoważonej pracy grupowej – niektórych zaś motywuj bardziej.
 5. Skuteczny zespół nie powstaje w momencie jego powołania, pracownicy zespołu muszą poczuć, że pracują w zespole – integruj ich.

Kiedy zespół zadaniowy jest efektywny?
Efektywny zespół możesz poznać po następujących cechach:

 • jasno określony, wspólny cel,
 • cel zespołu jest nadrzędny w stosunku do celów indywidualnych,
 • wysoki poziom kompetencji i motywacji do pracy,
 • poczucie współodpowiedzialności za to, co dzieje się w firmie,
 • szybka i sprawna praca,
 • dzielenie się wiedzą,
 • efektywna komunikacja.