Przejdź do treści

Jak oceniać pracowników produkcji?

 • przez

W jaki sposób powiązać system motywacji pracowników produkcyjnych z wynikami? Co brać pod uwagę, szczególnie przy dużej liczbie pracowników produkcyjnych? Czy jest na to jakiś możliwie prosty sposób, niezabierający zbyt dużo czasu, ale jednocześnie pozwalający na realną ocenę?

Ocena pracownika produkcyjnego wiąże się zwykle z wynikami produkcyjnymi i jakościowymi. Po wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa oraz higieny pracy, możesz ocenę pracowników poszerzyć o bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska. Warto również wziąć pod uwagę zaangażowanie pracownika czy też jego zdolności organizacyjne. Co jeszcze powinieneś uwzględnić?

Zazwyczaj ocenę pracownika przeprowadza bezpośredni przełożony, bo ma największy kontakt z pracownikiem, stawia przed nim zadania i rozlicza z wykonania, jest zatem najbardziej poinformowany na temat realizacji powierzonych zadań. W przedsiębiorstwach, które nie wykorzystują narzędzi informatycznych do zarządzania dokumentami mogą zaistnieć następujące przesłanki do ich zastosowania:

Jakość

 • Wykonuje bieżącą kontrolę jakości swojej pracy.
 • Stosuje się do procedur postępowania w przypadku wykrycia defektu. Umie ocenić wadliwość produktu.
 • Weryfikuje utrzymanie wskaźników jakości w dopuszczalnych granicach.
 • Reaguje w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Osiąga wyniki jakościowe minimum poziom wyznaczonych celów.
 • Osiąga wyniki jakościowe powyżej wyznaczonych celów. Zna narzędzia służące do rozwiązywania problemów i bierze udział w grupowym rozwiązywaniu problemów jakościowych.

Bezpieczeństwo pracy

 • Stosuje się do wymagań bhp na stanowisku pracy. Używa zaleconych środków ochrony osobistej.
 • Dba o stan technicznych urządzeń ochronnych na stanowisku pracy. Sygnalizuje bieżące zagrożenia, niebezpieczne zachowania.
 • Udziela się w organizowaniu bezpiecznych warunków pracy w fabryce.
 • Jest przeszkolony i upoważniony do interwencji w przypadku niebezpieczeństwa.

Utrzymanie ruchu

 • Dba o porządek na stanowisku pracy.
 • Zna zasady działania maszyny, sygnalizuje nieprawidłowości w pracy maszyn oraz diagnozuje proste przypadki.
 • Wykonuje proste naprawy na swoim stanowisku pracy.
 • Wykonuje oceny nieprawidłowości pracy maszyny i przekazuje informacje pracownikom utrzymania ruchu.
 • Wykonuje proste prace prewencyjne i naprawcze z pracownikami UR.

Organizacja produkcji

 • Wykonuje wymagane instrukcją czynności.
 • Identyfikuje produkty: i ich poszczególne części/ komponenty oraz ich rolę.
 • Zna najważniejsze funkcje urządzeń w swoim obszarze.
 • Umie pracować na wszystkich stanowiskach w swoim zespole.
 • Zna i rozumie wskaźniki produkcyjne na wydziale.
 • Potrafi zastąpić w organizacji produkcji lidera/brygadzistę zespołu.

Zaangażowanie

 • Rozwija swoje umiejętności poprzez szkolenia.
 • Potrafi przeszkolić nowa osobę na stanowisku pracy.
 • Przekazuje dane dotyczące osiąganych wskaźników produkcji w jego obszarze, przedstawia je na wykresach.
 • Składa propozycje ulepszeń.
 • Prowadzi grupowe rozwiązywanie problemów dotyczących prostych zagadnień.

Oczywiście powyższe przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwości oceny i możesz przyjąć zupełnie inne wskaźniki. Wszystko zależy od inwencji zespołu opracowującego system oceny i potrzeb dla zakładu!