Przejdź do treści

Co możesz zyskać wdrażając outsourcing?

 • przez

Outsourcing w produkcji polega na wydzieleniu z zakresu zadań produkcyjnych części, którą przekazujesz w zarządzanie na podstawie umowy cywilnoprawnej firmie zewnętrznej.

Zlecanie na zewnątrz opłaca się kiedy dążysz do obniżenia kosztów w dziale produkcji i lepszego wykorzystania zasobów. Pamiętaj jednak, że decyzję o wdrożeniu outsourcingu powinieneś poprzedzić dokładną analizą kosztów, korzyści i ryzyka. Najpierw oceń możliwości, a dopiero potem podejmij decyzję – nigdy odwrotnie!

Na zewnątrz wydziela się zarówno całe obszary produkcyjne, np. magazyn wyrobów gotowych, jak i określone stanowiska czy funkcje. Zlecając wykonanie zadań na zewnątrz:

 • Obniżysz koszty operacyjne związane z: płacami, wyposażeniem technicznym, majątkiem trwałym, zatrudnieniem i szkoleniem pracownika.
 • Będziesz mógł skoncentrować się na tym, co Twoja firma robi najlepiej, czyli na podstawowej działalności.
 • Uwolnisz zasoby produkcyjne (maszyny, ludzi, materiały) do innych istotniejszych zadań.
 • Uzyskasz dostęp do nowych zasobów, danych, technologii, doświadczeń.
 • Możesz rozwiązać problemy organizacyjne związane np. z przerostem zatrudnienia, brakiem operatorów, skokami popytu na Twoje wyroby.
 • Będziesz mógł zrealizować zamówienie klienta nawet przy niewystarczających zdolnościach produkcyjnych, np. przy braku ludzi, awarii maszyny.

Jak wprowadzić outsourcingu w dziale produkcji.? Postępuj według poniższych kroków!

 • KROK 1. Przeprowadź analizę zadań produkcyjnych pod kątem możliwości ich wydzielenia na zewnątrz.czynności.
 • KROK 2. Wybierz obszary, zadania, funkcje do outsourcingu.
 • KROK 3. Określ kryteria, które dostawca usług outsourcingowych powinien spełniać.
 • KROK 4. Wybierz kontrahenta.
 • KROK 5. Ustal zasady współpracy z outsourcerem i spisz umowę.
 • KROK 6. Przekaż zasoby (maszyny, ludzi, procedury, dokumentację technologiczną, materiały, budynki) do outsourcera.
 • KROK 7. Sprawdzaj, czy ustalenia zawarte w umowie są realizowane.

Pamiętaj, aby dokładnie opisać obszar do outsourcingu pod względem: dokumentacji i procedur, wymaganych wskaźników, kosztów globalnych i jednostkowych, struktury organizacyjnej i relacji osobowych oraz operacji i obsługi.