Przejdź do treści

Lider zespołu – sposób na odciążenie szefa produkcji

 • przez

W czym może pomóc Ci lider zespołu produkcyjnego? Liczba podległych Ci pracowników stale się zwiększa, zadań wciąż przybywa, a Ty masz nadal tylko 24 godziny na dobę, aby zdążyć z ich realizacją?

Na zatrudnienie zastępcy na razie nie masz co liczyć, ale możesz oddelegować wybrane zadania zaufanemu pracownikowi – liderowi zespołu produkcyjnego (Team Lider). Główną funkcją takiej osoby byłoby dbanie o prawidłową realizację zadań wynikających z celów postawionych jej strumieniowi wartości.

Twój lider mógłby:

 • utrzymywać obszar tzn. zespół podległych mu ludzi i maszyny, w stanie zapewniającym dostawy na czas, wymaganą jakość (produktu i informacji), minimalny koszt,
 • poszukiwać możliwości usprawnień w podległym obszarze oraz diagnozować powstałe problemy,
 • utrzymywać i rozwijać techniki stosowane w obszarze, np. narzędzia Lean: 5S, OPF, Kaizen, Kanban, TPM,
 • motywować pracowników wewnątrz obszaru i planować ich rozwój.

Wybrany pracownik wspierałby członków swojego zespołu, służył im radą i motywował do lepszej realizacji powierzonych im zadań i zgłaszania pomysłów usprawnień. To jemu w pierwszej kolejności pracownicy zgłaszaliby problemy zidentyfikowane na stanowiskach roboczych. I to on samodzielnie zajmowałby się rozwiązywaniem tych zagadnień lub wspólnie z zespołem wypracowywałby działania doskonalące.
Team Lider to również kanał komunikacyjny pomiędzy Tobą a operatorami i ewentualnie – jeśli nadasz mu takie uprawnienia – pracownikami innych działów. Jeśli zależy Ci na zaangażowaniu operatorów w proces usprawnień i zmian musisz zapewnić właściwy przepływ informacji od i do pracowników.

Kto sprawdzi się najlepiej jako formalny lider zespołu?
Jak wybrać właściwą osobę na stanowisko lidera zespołu? Czym się kierować? Poniżej znajdziesz kilka przydatnych wskazówek.
Odpowiednim kandydatem na lidera zespołu będzie aktywny i samodzielny pracownik:

 • z kilkuletnim stażem pracy w danym obszarze procesu wytwórczego,
 • o cechach przywódczych,
 • z poczuciem własnej wartości,
 • posiadający umiejętność tworzenia wizji, a także zdolność i wolę ciągłego uczenia się.

Lider powinien również cieszyć się zaufaniem i poważaniem członków swojego zespołu produkcyjnego. Jeśli to możliwe wybierz do tej roli nieformalnego przywódcę grupy. Ponieważ do zadań lidera będzie należało kierowanie zespołem, powinien również wiedzieć, jak skutecznie motywować pracowników.
Liderem może zostać pracownik energiczny, który wykazywał największe zaangażowanie podczas realizowanych dotychczas projektów usprawnień, taki który jednocześnie potrafi porozumieć się z pracownikami, a Ci go szanują i ufają mu.

Jak zorganizować pracę Team Lidera?
Oczywiście jako szef produkcji powinieneś przygotować lidera zespołu produkcyjnego do realizacji nowych zadań. Czy wiesz jak zorganizować jego pracę w zakresie:

 • organizacji pracy zespołu produkcyjnego,
 • monitoringu i kontroli,
 • organizacji spotkań,
 • propagowania i utrzymywania 5S,
 • rozwiązywania problemów,
 • pobudzania kreatywności pracowników?