Przejdź do treści

Lean Management a Teoria Ograniczeń

  • przez

W zarządzaniu wyróżnić można całe multum strategii zarządzania czy to wielkim czy też małym przedsiębiorstwem. Choć wszystko zależy od specyfiki działania to istnieją pewne rodzaje zarządzania z których korzystamy najchętniej.

 Wiadomym jest, że zarządzać firmą 5-cio osobową będziemy w inny sposób niż wielką korporacją zatrudniają

ca setki osób, inaczej będziemy zarządzać przedsiębiorstwem działającym w zachodniej Europie, a inaczej w Afryce.

Niemniej jednak co jakiś czas metody zarządzania ulegają zmianom, a jednym z doskonałych przykładów radzenia sobie z ogólnoświatowym kryzysem i problemami gospodarczymi jest zarządzanie Lean Managment, czyli tak zwane odchudzone zarządzanie.

Wszystko co zawiera się w sposobie efektywnego zarządzania Lean Managment to przede wszystkim ograniczenie wszelkiego marnotrawienia, nieefektywności czy działania gorzej niż zezwalają na to warunki. Jeżeli do wykonania jednego zadania wystarczy tylko dwóch pracowników, a obecnie pracuje nad tym trzech to jednego trzeba oddelegować do innych zadań – to wydaje się być najlepszy obraz Lean Managment.

Ta metoda zarządzania dotyka nie tylko samych pracowników, ale wręcz każdego elementu procesu produkcji czy świadczenia usług – zaczynać można od samych surowców – jeżeli istnieje szansa na to by zużywać ich mniej, inne, ale mniejszym kosztem, bardziej wydajne przy tej samej cenie to każdy dyrektor działający w oparciu o zasady odchudzonego zarządzania będzie dążył do takich zmian.

Efekty wykorzystywania odchudzonego zarządzania można mierzyć w wysokiej jakości produktu, czy też dostaw „just in time” – czyli dostarczanych w czasie kiedy właśnie je potrzeba – nie szybciej, nie później (umożliwia to unikanie składowania surowców, przestojów w produkcji).

Lean Managment umożliwia również jak najlepsze wykorzystywanie zasobów (rzeczowych i ludzkich) przez przedsiębiorstwo, a innym celem takiego sposobu zarządzania jest maksymalna redukcja zapasów magazynowych.

Wszystkie te działania przyczyniają się nie tylko do tego by przedsiębiorstwo działało sprawniej, szybciej, bardziej wydajnie, ale również bardziej oszczędniej, gospodarnie. Firma może zarabiać nie tylko poprzez zwiększanie produkcji czy polepszanie jakości, ale również poprzez racjonalne cięcie kosztów, do czego dąży właśnie wymieniona forma zarządzania.

Etapy realizacji koncepcji Lean i ich wpływ na powiązane z nimi czynniki decydujące o sukcesie organizacji:

Etapy realizacji koncepcji Lean

Teoria Ograniczeń, podobnie jak opisane powyżej Lean Managment również ma za zadanie przyczynić się do zwiększenia zysków odnotowywanych przez firmę, jednak w nieco inny sposób.

Nie tylko w firmie, ale w życiu każdego człowieka, każdej istoty lub organizacji istnieje element zwany najsłabszym punktem, najsłabszym elementem pewnego procesu.

Teoria ograniczeń sprowadza się do zidentyfikowania tego najsłabszego punktu w procesie produkcji przeprowadzanym przez daną firmę. Ten najsłabszy punkt umownie nazywa się „wąskim gardłem”.

Jak wiadomo na świecie nie istnieją rzeczy idealne, pozbawione wad. Dlatego w każdym procesie produkcji można znaleźć coś co nie działa tak jak należy, element, który z pewnością można usprawnić.

Według Teorii Ograniczeń, każdy proces produkcji składa się z poszczególnych ogniw w pełen łańcuch. Następnie należy dążyć do zidentyfikowania „wąskiego gardła” czyli najsłabszego ogniwa całego procesu. Kolejnym krokiem jaki powinno podjąć przedsiębiorstwo jest taka zmiana, która umożliwi wyeliminowanie najsłabszego ogniwa lub też jego udoskonalenie.

Jak łatwo się domyśleć ma to na celu polepszenie działań firmy, lepiej realizowany proces produkcji, co przyczyni się do efektywniejszej, bardziej wydajnej pracy czy też po prostu lepszej jakości wytwarzanego produktu.

Niemniej nie jest to tak proste, gdyż posługując się zwykłą, ludzką logiką po wyeliminowaniu najsłabszego punktu (wąskiego gardła), istnieje kolejny słaby punkt, który to stanie się „wąskim gardłem”.

Dlatego przedsiębiorstwo nie może poprzestać na wychwyceniu jednego wąskiego gardła, usprawnienia go, a następnie liczyć na to, że od teraz wszystko będzie tak jak należy. Trzeba stale identyfikować problemy tak by cały czas usprawniać proces, a usprawniony proces nigdy nie pozostanie procesem doskonałym na stałe.

Aby sprawnie przeprowadzić wspomniane wyżej działania przedsiębiorstwo musi przede wszystkim zidentyfikować jakie ograniczenia istnieją w badanym procesie, a gdy uda się to zrobić należy przyjąć pewne zasady, które umożliwią realizację procesu jednak biorąc pod uwagę istniejące problemy.

Co oczywiste przedsiębiorstwo musi dołożyć wszelkich starań by zlikwidować lub chociaż zredukować istniejący problem. Ostatnim krokiem według Teorii Ograniczeń jest zastosowanie takich parametrów działań, które ograniczą możliwość powstawania „wąskich gardeł” w newralgicznych punktach.

Etapy realizacji Teorii Ograniczeń i ich wpływ na powiązane z ni-mi czynniki decydujące o sukcesie organizacji:

Etapy realizacji Teorii Ograniczeń