Przejdź do treści

Kwalifikacje operatorów

 • przez

Obecnie kluczowymi czynnikami decydującymi o sukcesie przedsiębiorstwa są wiedza i kwalifikacje pracowników. Punktem wyjścia dla systemu zarządzania zasobami ludzkimi bazującego na zakresie obowiązków są zestawy kompetencji niezbędne do wykonywania pracy i będące w „posiadaniu” każdego pracownika.

Kompetencje pracowników powinny być odpowiednio rozpoznane, wynagradzane i rozwijane w kierunku zgodnym ze strategią firmy. Kto się powinien tym zająć w przypadku działu produkcyjnego? Specjalista ds. personalnych? Nie, tylko szef produkcji ma odpowiednią wiedzę i znajomość realiów produkcyjnych!

Analiza kompetencji jest niezbędna w przypadku każdego przedsiębiorstwa. Wynikiem analizy kompetencji jest matryca kompetencji pracowników. Jest to doskonałe narzędzie w rękach szefa produkcji, które daje Ci pełne informacje na temat:

 • elastyczności zasobów przy przydzielaniu pracowników na różne stanowiska pracy,
 • posiadanych kompetencji, umiejętności lub ich braku,
 • dodatkowych umiejętności i posiadanych uprawnień,
 • ukrytych predyspozycji pracowników,
 • chęci i możliwości doskonalenia umiejętności przez pracowników,
 • ważności szkoleń okresowych,
 • ilości posiadanych zasobów.

Dobrze przeprowadzona analiza kompetencji to doskonałe narzędzie do zarządzania zasobami i planowania potrzeb szkoleniowych. Planując, należy brać pod uwagę zarówno potrzeby pracownika, jak i całego przedsiębiorstwa. Szkolenia są dość kosztownym przedsięwzięciem, dlatego musisz uwzględniać realne potrzeby firmy.

Wsparcie działu HR

Przeprowadzając analizę kompetencji, powinieneś brać pod uwagę także ocenę behawioralną, która w niektórych przypadkach ma większe znaczenie niż wiedza i rzeczywiste umiejętności. Ocena behawioralna jest dokonywana przy wsparciu pracownika z Działu Human Resources.

Analiza postępów i osiągnięć pracowników

Pracownicy podlegają szkoleniom i egzaminom z zakresu umiejętności realizacji zadań zgodnie ze standardami funkcjonującymi w Twoim przedsiębiorstwie. Szkolenia i egzaminy są określone i zaharmonogramowane w matrycy kompetencji. Wpisana do matrycy data jest terminem, do którego pracownik jest zobowiązany uzyskać wyznaczone umiejętności. Szkolenia realizowane są na podstawie karty standaryzacji.

Po co egzaminować?

Pracownicy podlegają systemowi egzaminowania, aby:

 • uzyskać stopień kwalifikacji w wymaganym zakresie obsługi stanowiska,
 • sprawdzić utrzymanie kwalifikacji.

Egzaminy mają na celu sprawdzenie:

 • nabytych umiejętności i zgodności wykonywania zadań z przyjętym lub zmienionym standardem,
 • weryfikacji standardów na podstawie uwag pracowników (w ramach rozwoju standardów pracy).