Przejdź do treści

Kontrola pracownika produkcji – na co pozwala Ci prawo?

  • przez

Mienie znajdujące się na wyposażeniu firmy jest mieniem pracodawcy. Zatem to pracodawca ma prawo nim rozporządzać. Jeżeli jednak przyznał pracownikowi np. szafkę w szatni, szafkę obok stanowiska pracy, biurko – to pracownik może z tych składników mienia pracodawcy korzystać. Co do zasady – pracodawca nie powinien tam zaglądać. Jednakże nie można mu w ogóle odmówić takiego prawa.
Żeby spełnić wymogi wykładni prawa pracy – pracodawca powinien poinformować pracowników o możliwości kontroli np. szafek czy biurek. Może mieć to formę następującego zapisu w Regulaminie pracy:

„W razie uzasadnionego podejrzenia usiłowania kradzieży mienia pracodawcy albo wnoszenia na teren zakładu pracy przedmiotów zakazanych, wymienionych w §…. Regulaminu (będzie to alkohol, narkotyki, mogą to być np. środki łatwopalne, prywatne urządzenia elektroniczne zakłócające pracę maszyn itp.) – pracodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę szafek i biurek pracowników”.

Kontrola bez uprzedzenia może nastąpić np. w celu udaremnienia kradzieży. Pracodawca w Regulaminie pracy powinien również wskazać, kto może kontrolować szafkę pracownika (np. że może to być kierownik zmiany, brygadzista, wyznaczony pracownik działu kadr).

PrzykładKierownik produkcji zorientował się, że pracownik wynosił do szatani elementy elektroniczne, montowane przy obsługiwanej przez niego taśmie produkcyjnej. Jest to podstawa do przeprowadzenia doraźnej kontroli szafki pracownika, zanim zabierze on swoje rzeczy i uda się do domu. Pracodawca w takim przypadku powinien polecić pracownikowi opróżnienie szafki, nie powinien natomiast sam usuwać z niej rzeczy. Takie działanie może podjąć dopiero wtedy, gdy pracownik odmawia pokazania zawartości szafki. Nawet w takim przypadku pracodawca nie powinien przeszukiwać prywatnego ubrania pracownika. Jeżeli pracownik odmawia pokazania zawartości, np. wypchanej kieszeni kurtki – pracodawca może wezwać policję.