Przejdź do treści

Koncepcja Lean w praktyce

  • przez

Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Aby utrzymać się na rynku, wymagane jest nieprzerwane monitorowanie jego rozwoju, niezależnie od tego, w jakiej branży działamy. Sytuacja naszej firmy może diametralnie zmienić się w bardzo krótkim czasie, dlatego czasem jesteśmy zmuszeni do podejmowania nagłych decyzji. Równie ważne są rozwiązania długofalowe, które są stale wdrażane i usprawniane. Bardzo pomocnym narzędziem w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest lean management.

W Polsce koncepcja lean znana jest pod pojęciem „szczupłego zarządzania”. Jak sama nazwa wskazuje, skupia się ona na ograniczaniu zasobów firmy, a nie wprowadzaniu dodatkowych rzeczy i zatrudnianiu nowych pracowników. Jest ona oparta na systemie produkcyjnym Toyoty. Jego głównym celem było wyeliminowanie marnotrawstwa oraz redukcja strat w procesie produkcyjnym.  Lean Management niemal każdego elementu firmy. Jak to wygląda w praktyce?

Produkcja oraz kadra

Proces produkcyjny ze względu na swoją złożoność jest jednym z najbardziej podatnych elementów na wdrożenie koncepcji lean. Aby zminimalizować ponoszone koszty, zalecane jest korzystanie z najnowszych technologii, które wyróżniają się przede wszystkim wydajnością pracy oraz bezawaryjnością. Dobrym pomysłem jest też przeanalizowanie ustawienia maszyn i stanowisk pracowniczych w taki sposób, aby drogi transportowe (i jednocześnie przestoje w pracy) był jak najkrótsze. Niezwykle opłacalną zmianą jest też w miarę możliwości ponowne użycie pozostałych wykorzystywanych materiałów.

Kadra

Dobrze wyszkoleni pracownicy pracują z większą efektywnością oraz sumienniej wykonują swoje obowiązki. Jakość ich pracy podnoszą liczne szkolenia, podwyższające ich kompetencje oraz umiejętności w danych dziedzinach. Z powodu dążenia do obniżenia ponoszonych kosztów warto również dokładniej przyjrzeć się aktualnej sytuacji w strukturze zatrudnienia. Być może sytuacja w przedsiębiorstwie pozwoli ograniczyć liczbę zatrudnianych osób bez konieczności przeciążania pracą pozostałych pracowników.

Monitorowanie rynku

Sukces przedsiębiorstwa nie jest możliwy bez reagowania na zmieniające się wymagania i potrzeby rynku, które bardzo często przebiegają niezwykle dynamicznie. Bardzo przydatna jest tu umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu. W pierwszej kolejności powinniśmy określić podstawowe oczekiwania klientów odnośnie naszego produktu. Określenie głównej wartości produktu dla potencjalnych nabywców pozwoli nam na skupienie się właśnie na cechach, których oczekują oraz eliminację tych cech, które faktycznie nie podnoszą ceny wyrobu gotowego.

Magazynowanie

Kolejną istotną kwestią „szczupłego zarządzania” jest ograniczenie kosztów magazynowania. Przedsiębiorstwo powinno wytwarzać taką ilość towaru, jakiej aktualnie potrzebują klienci w danym okresie. Popyt na dany towar zmienia się wraz z czynnikami takimi jak okres, moda, cena, dlatego warto mieć to na uwadze i produkować tyle dóbr, ile przedsiębiorstwo jest w stanie sprzedać. Odciąży to nasz budżet, a dodatkowo usprawni produkcję.