Przejdź do treści

Jaką miarą kontrolować wskaźnik QCD?

  • przez

Kluczowe wskaźniki jakości (KPI) to miary stosowane w procesie realizacji celów organizacji. Ich rolą jest ocena i wizualizacja stanu wybranego elementu w projekcie lub procesie produkcji. Stosowanie wskaźników KPI pozwala ocenić postęp prac projektowych lub procesów produkcyjnych i pozwala podjąć ewentualną korektę, aby cel zadania został zrealizowany.

Jednym z podstawowych wskaźników zadowolenia klienta i miary oceny systemu zarządzania w technikach Kazein jest QCD (Quality, Cost, Delivery), czyli Jakość, Koszt i Łańcuch Dostaw.

Miara wskaźnika QCD
Wykorzystywane jako podstawowe wskaźniki systemu KPI miary QCD są wystarczająco elastyczne i mogą być stosowane w większości organizacji oraz mogą być dobrze dostosowane do każdej działalności gospodarczej, a w szczególności w procesie łańcucha dostaw. Podobnie jak w przypadku każdej metody poprawy, QCD nie powinny być wykorzystywane tylko do oszacowania, ale być stosowane jako część większego zestawu narzędzi ciągłego doskonalenia – na przykład tworząc podstawy systemu wizualnego zarządzania.

Pomiar jakości w łańcuchu dostaw
Pomiar parametru jakości jest określany jako pomiar według specyfikacji wyrobu i jego parametrów jakościowych. Jakość można najlepiej zdefiniować jako pomiar błędów lub awarii w procesie wytwarzania. Pomiar jakości odgrywa ważną rolę w analizie satysfakcji klienta – klient nie życzy sobie wadliwych produktów! Stosuje się różne wskaźniki jakości, które ilustrują przebieg procesu produkcji, przebieg procesu kontroli oraz wyniki u klienta:

  • Monitorowanie wskaźników jakości w procesie wdrożenia nowego wyrobu lub jego zmiany, a które nie spełniają wymagań przy pierwszym wdrożeniu (NRFT = Not Right First Time).
  • Monitorowanie liczby towarów w rozliczeniu na komponenty na wejściu w odniesieniu do ilości produktów końcowych na wyjściu procesu.
  • Pomiar ilości zwrotów dokonanych przez klienta oraz wad, które wykrył klient.
  • Monitorowanie procesu zakupów, które zapewniają ciągłość produkcji, poziom zapasów w powiązaniu z poziomem jakości surowców i podzespołów.
  • Monitorowanie parametrów jakości wyrobu w możliwie dużej ilości punktów procesowych w toku produkcyjnym.

Pomiary jakości nie muszą być stosowane tylko w odniesieniu do towaru lub produktu, ale mogą być realizowane w ramach wewnętrznego procesu organizacji jakości dostaw zgodnie z zapotrzebowaniem.

Miara kosztów w łańcuchu dostaw
Koszty są oczywistym wskaźnikiem monitorującym działalność biznesową firmy w powiązaniu z jakością produktu końcowego:

  • Monitorowanie wartości zapasów.
  • Monitorowanie kosztów surowców.
  • Monitorowanie kosztów braków materiałów na wejściu, w procesie i na wyjściu.
  • Monitorowaniu czasu dostaw w całym procesie łańcucha dostaw.

Miara procesu dostaw w łańcuchu dostaw

Pomiar czasu dostaw i terminowości pozwala organizacjom śledzić i skutecznie realizować proces dostaw na czas (Just In Time = JIT). W konsekwencji masz pełną analizę możliwości dostawców, by realizować dostawy zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Miara stosowana w metodzie JIT zapewnia ocenę optymalizacji zwrotu poniesionych nakładów poprzez redukcję poziomu zapasów w procesie produkcyjnym i magazynowym, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów. Stosowana jest technika Kanban, która śledzi na bieżąco zużycie materiałów i zapasy magazynowe oraz steruje procesem zamówień.