Przejdź do treści

Jak skutecznie zintegrować pracowników?

  • przez

Obecnie najbardziej atrakcyjne szkolenia polegają na połączeniu przyjemnego z pożytecznym – czyli wyjazdu, zabawy i zdobywania wiedzy i umiejętności niejako mimowolnie, w przyjemnej atmosferze.

Tego rodzaju szkolenia nazywane są najczęściej jako teambuilding, ale używane są również nazwy outdoor training, szkolenia plenerowe lub gry scenariuszowe.
Warto zastanowić się, jak efektywnie i z pożytkiem dla firmy wykorzystać mocno zredukowany budżet szkoleniowy/integracyjny. Niezwykle istotne jest, by rodzaj szkolenia integracyjnego dopasowany był indywidualnie do każdej grupy, a także celu, jaki powinien zostać osiągnięty.

Rozróżnić można 3 rodzaje zespołów:

  1. zespół nowopowstały, w którym jego członkowie mało jeszcze się znają, powinien mieć szansę wzajemnego poznania i wypracowania sposobu komunikacji. Zadbaj więc o wiele różnorodnych zadań i aktywności, by każdy miał szansę pokazania się od najlepszej strony, wykazania się specyficznymi umiejętnościami. Jednocześnie współpracownicy będą mogli skonfrontować się z innymi i nazwać rolę, którą pełnią bądź chcą zacząć pełnić w tym konkretnym zespole.
  2. zespół po przejściach, to taki, którego członkowie mają za sobą stresujące przeżycia związane z zaistniałą zmianą, często zespół zredukowany. Aby przygotować skuteczne szkolenie integracyjne dla tego rodzaju zespołu niezbędne jest przeprowadzenie wcześniejszego wywiadu na temat rodzaju zmiany, stanu przed zmianą i po niej. Niezbędne jest wprowadzenie takich zadań, które odbudują zaufanie w zespole, dadzą poczucie jedności i jednocześnie na nowo zdefiniują podział ról.
  3. zespół rutynowy, którego członkowie od dawna pracują razem, znają się dobrze, ale we współpracy coraz częściej zaczyna brakować „świeżości spojrzenia lub działania”, czyli kreatywności i innowacyjności. Taki zespół warto czymś zaskoczyć – zaproponować nowe, nawet nieco dziwne zadania, by pokazać i przećwiczyć zupełnie nowe sposoby komunikowania się i działania. Również w tym przypadku sprzymierzeńcem będzie różnorodność zadań, ich atrakcyjność, a także wymóg wykazania się kreatywnością.

Dobrym rozwiązaniem mogą być gry scenariuszowe

Gry tego rodzaju prowadzone są na podstawie scenariusza osadzonego w określonych realiach (od średniowiecza poprzez PRL, aż do futurystycznego Matrixa). Niecodzienny scenariusz spina wszelkie działania grup uczestniczących w programie w jakimś określonym celu.

Prekursorem tego rodzaju szkoleń jest firma Fun Hunters, która stworzyła własną typologię takich szkoleń:

  • podróż z przygodami – nowatorska formuła wyjazdu w nieznane, polecana dla mniejszych zespołów, które chcą przeżyć niecodzienną przygodę i poczuć się jak bohaterowie filmu (ale przede wszystkim jako jeden zespół). Uczestnicy dowiedzą się, że jadą na „nudne” 2-dniowe szkolenie, jednak już w trasie okaże się, że czeka ich niezapomniana przygoda, w której fantazja miesza się z rzeczywistością, a fabuła wciąga i nie pozwala się oderwać.
  • integracja oparta o wartości – wydarzenie o charakterze integracyjno-szkoleniowym skupione na wartościach firmowych; w ramach projektu wszystkie zadania i omówienia odnoszą się do wartości firmy; doskonałe jako przypomnienie uczestnikom w atrakcyjnej formie o wartościach organizacji, w której pracują.
  • integracyjne akcje prospołeczne i ekologiczne – czyli projekty Odpowiedzialnego Biznesu, to integracja, która realizuje ideę równowagi między interesem społecznym i ekologicznym a efektywnością i dochodowością firmy (teambuilding połączony z pomocą potrzebującym placówkom społecznym – domy dziecka, przedszkola) lub w duchu ochrony środowiska. Projekty tego typu to nie tylko znakomity sposób budowania zespołu i podnoszenia jego morale, ale także niesamowita satysfakcja płynąca z pomagania.
  • gra miejska – wielkie poszukiwania skarbów w dowolnym mieście, na zespoły czeka szereg zagadek do rozwiązania i miejsc do odnalezienia; znakomita możliwość budowy zespołu bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów wyjazdu i noclegu!
  • gra kryminalna – zabawa dla grup, które wcielą się w rozmaite role od detektywa po księdza i każdy będzie podejrzanym!
  • RPG terenowe – gra terenowa z rolami w określonych klimatach (np. fantasy lub średniowiecze), gdzie uczestnicy muszą wcielić się w role śmiałków i pokonać innych w walce o honor i bogactwa.