Przejdź do treści

Efektywne planowanie procesu wytwórczego

  • przez

Efektywne planowanie produkcji podczas organizacji procesów wytwórczych to problem wielu przedsiębiorstw. Firmy posiadające nowoczesne parki maszynowe oraz wyszkolonych pracowników nie mogą wyprodukować wcześniej ustalonych wolumenów. Najczęściej stosowanymi akcjami korekcyjnymi mającymi na celu zlikwidowanie, a właściwie zatuszowanie efektów błędnego planowania, są zakupy nowych maszyn i urządzeń, uruchamianie kolejnych zmian lub też rekrutacje.

Takie działania przeprowadzają firmy o zasięgu globalnym, w których codziennością jest wykorzystywanie narzędzi koncepcji Lean w doskonaleniu produkcji. Podobnie reagują jednak kierownicy małych i średnich przedsiębiorstw, w których nie ma mowy o procedurach postępowania a doskonalenie produkcji odbywa się na zasadzie przekazywania doświadczeń pomiędzy pracownikami.

Odpowiedzi na problemy efektywności planowania każda firma powinna w pierwszej kolejności poszukać w równoważeniu produkcji (Heijunka) oraz zarządzaniu nią w miejscu będącym wąskim gardłem systemu.

Równoważenie produkcji:

  • Umożliwia stworzenie planów dostosowanych pod kątem wielkości oraz rodzaju do zgłaszanych potrzeb klientów.
  • Eliminuje sytuacje, w których w pierwszej kolejności obsługiwane są procesy zagrożone zatrzymaniem lub których klienci grożą rygorystycznymi sankcjami w wypadku niedotrzymania terminów dostaw.
  • Jednocześnie, poprzez racjonalne wykorzystanie dotychczas przeciążonych zasobów, implementacja Heijunki wpływa na zwiększanie możliwości produkcyjnych.

Żaden system wytwórczy nie jest w stanie produkować szybciej niż jego najsłabsze ogniwo Dlatego uzasadnione jest stworzenie Heijunki właśnie dla wąskiego gardła systemu.

Maksymalizacja zdolności systemu

Zarządzając zasobami z takiej perspektywy można mówić o maksymalizacji zdolności systemu jako całości. Osiągnięcie optymalnych efektów równoważenia produkcji uzyskuje się poprzez jednoczesne wdrożenie z Heijunką narzędzia monitorowania i kontroli Bęben- Bufor- Lina.

Produkcja we wszystkich procesach będących w sprzężeniu z wąskim gardłem zostaje automatycznie równoważona pod kątem ilości oraz rodzaju produkowanych elementów. Efektem tego jest dostarczanie Twoim klientom zamówionych wyrobów dokładnie na czas i w ilości, jaką zamawiali – to podstawa bycia konkurencyjnym na rynku!