Przejdź do treści

Day by Hour raport

 • przez

Niezależnie od tego, czy w Twoim przedsiębiorstwie od dawna stosuje się nowoczesne techniki zarządzania produkcją, czy dopiero zaczynasz je wdrażać, musisz uczyć się precyzyjnie określać efekty, jakie dają nowo stosowane narzędzia. Ważne jest również motywowanie do dalszych usprawnień pracowników, przede wszystkim produkcyjnych. Jak to robić?

Day by Hour raport jest skutecznym narzędziem usprawniającym pracę w gnieździe. Dostarcza informacji o zaistniałym problemie i przyspiesza przepływ informacji o powstałych usterkach uniemożliwiających produkcję w gnieździe. Celem jej stosowania jest uzyskanie zaangażowania pracowników gniazda w systematyczne wykonywanie pomiarów, szybsze dostarczanie informacji o konieczności usunięcia usterek oraz gromadzenie informacji ułatwiających analizę i eliminację ewentualnych przyszłych problemów w gnieździe.

Day by Hour raport (Dzienna karta pracy):

 • pozwala śledzić zdolność gniazda do osiągania czasu krótszego niż Takt time,
 • dostarcza informacji, gdy istnieje problem, w postaci opóźnienia produkcji,
 • wskazuje liczbę produktów, które muszą być obrobione, ze względu na wymagania klienta (co wynika z Takt time’u),
 • motywuje pracowników do poprawy wyników dzięki obrazowaniu operatorom sytuacji, w których Takt time jest przekroczony i tym samym uświadamianiu im konsekwencji z tym związanych.

Kto wypełnia Dzienną kartę pracy?

Dzienna karta pracy składa się z dwóch części. Jest arkuszem wypełnianym przez:
planistę, brygadzistę lub lidera linii/gniazda (zamieszcza informację o planowanej produkcji z podziałem na odpowiednie okresy, dostosowane do czasu dostępności gniazda na podstawie zapotrzebowania),
operatora (odnotowuje produkcję wykonaną, również z wyżej opisanym podziałem).

Arkusze Dziennej karty pracy oprócz przyczyny odchylenia od planu powinny zawierać również element, który będzie pokazywał/sygnalizował owe odchylenie. Jest to zalecane zwłaszcza w przypadku opóźnienia. Sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa pozwoli na szybką reakcję odpowiedzialnych służb w celu wyeliminowania odchylenia.

Dla ułatwienia oraz skrócenia czasu dokonywania zapisów dobrze jest:

 • zakodować produkty w prosty i jasny dla wszystkich pracowników sposób (jeśli takie kody jeszcze nie występują w fabryce),
 • zidentyfikować i nadać kody możliwym przyczynom przestojów.

Każdego dnia pracy po każdej przepracowanej godzinie wytypowany wcześniej pracownik gniazda wypełnia specjalnie przygotowany formularz „Day – by – Hour ”. Wpisuje w nim liczbę przetworzonych produktów:

 • w danej godzinie,
 • w ciągu dnia.

Formularz powinien znajdować się w gnieździe.
Wpisy powinny być dokonywane co najmniej co godzinę. Tylko w procesach o długim C/T można pozwolić sobie na rzadsze pomiary. Jednocześnie częstotliwość ta powinna być dostosowana do rytmu produkcji, a pracownikom dokonującym zapisów nie może utrudniać pracy. Jednak pomiary muszą być na tyle częste, aby można było niemal natychmiast rozwiązać wykryty w trakcie produkcji problem.

Co zrobić, aby dane były miarodajne?

Takie analizy powinna przeprowadzać osoba, która gromadzi dane z gniazd, np. lider linii lub brygadzista. Należy przy tym pamiętać, że zebrane dane nie mogą służyć wyznaczaniu zdolności i wydajności pracowników głównie dlatego, by pracownicy zbierający dane nie fałszowali ich. Pamiętaj, że zależy Ci na faktycznych danych. I jeśli nawet istnieją problemy ograniczające zdolności pracowników, formularz pomoże Ci się ich pozbyć.

Jak właściwie wykorzystywać Dzienną kartę pracy?

 • Dostosuj formularze do potrzeb gniazda.
 • Ustal sposób sygnalizowania o problemie (światło, dźwięk itp.).
 • Zadbaj o to, by w okolicy gniazda znalazła się tablica, na której będzie umieszczany wizualny raport z zapisów pracowników.
 • Wyznacz osobę odpowiedzialną za zbieranie formularzy z gniazd.
 • Określ częstotliwość zbierania formularzy z gniazd.
 • Wybierz osobę, która będzie aktualizowała wyniki analiz na tablicy w okolicy gniazda.
 • Ustal, jak często będą aktualizowane wyniki analiz na tablicy.
 • Określ, kto będzie dokonywał analiz wypełnionych w gniazdach formularzy, identyfikował problemy, które nie zostały wcześniej wykryte i opisane w formularzu „Informacje o rodzajach strat występujących w gnieździe” oraz kto będzie rozwiązywał wszystkie problemy hamujące produkcję.
 • Zdecyduj, kto, komu i jak często będzie przekazywał raport o wynikach, trudnościach, postępach w rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów; wyznacz termin cyklicznych spotkań tychże osób.
 • Poinformuj wszystkich wymienionych pracowników o postanowieniach.